9.2.4 Note 4: Årsverk

Årsverk

Årsverk20142013
Antall årsverk7 284 7 259
Antall ansatte8 9308 948
Antall kvinner7 2387 253
Antall menn1 692 1 695
Antall kvinner høyere stillinger473462
Antall menn i høyere stillinger303301
Tabell 9.17 Årsverk
Last ned tabelldata (Excel)

Hovedtariffavtalens kapittel 3.4.1, 3.4.2 og 5.2 er i oversikten definert som høyere stillinger.

Fordeling heltid/deltid

Fordeling heltid/deltid20142013
Antall ansatte i deltidsstillinger3 779 3 817
Antall kvinner i deltidsstillinger3 2333 249
Antall menn i deltidsstillinger546568
Tabell 9.18 Fordeling heltid/deltid
Last ned tabelldata (Excel)

Som deltid har en i denne oversikten definert alle med arbeidstid mindre enn 100 % stilling.

Lønn, godtgjørelse og pensjon

Lønn, godtgjørelse og pensjon2014
Rådmann1 315 717
Ordfører1 171 053
Tabell 9.19 Lønn, godtgjørelse og pensjon
Last ned tabelldata (Excel)

I tabellen er det tatt med lønn, godtgjørelser og arbeidsgivers andel pensjon utbetalt fra Stavanger kommune. Tallene inkluderer etterlønn for avgående ordfører.

Revisjonshonorar

Revisjonshonorarer20142013
Honorar for regnskaps- og forvaltningsrevisjon3 6503 397
Honorar for rådgivning484672
Rogaland Kontrollutvalgssekretariat685655
Ekstern revisjon0150
Tabell 9.20 Revisjonshonorar
Last ned tabelldata (Excel)

Denne siden ble sist oppdatert 16. March 2015, 11:28.