9.2.8 Note 8: Finansinntekter og utgifter

Renteinntekter og utbytte

Renteinntekter og utbytte20142013
Renter bankinnskudd23 284 28 526
Renter finansforvaltn.20 162 20 069
Forsinkelsesrenter1 5631 203
Utbytte Lyse Energi AS166 842 162 911
Utbytte andre 1)14 191 2 975
Andre renteinntekter 2)160 283 179 268
Sum386 325394 953
1) Utbytte andre inngår utbytte fra Stavanger Parkering KF med 4 mill. Utbytte fra øvrige kommunale foretak som fører etter kommunale prinsipper er ført som driftsinntekt under andre overføringer med kr 2 mill.

2) I andre renteinntekter inngår renter fra Lyse Energi AS med kr 39 888 214,-
Tabell 9.29 Renteinntekter og utbytte
Last ned tabelldata (Excel)

Renteutgifter og låneomkostninger

Renteutgifter og låneomkostninger20142013
Renter innlån143 479136 839
Renter rentebytteavtaler130 532127 045
Andre rente- og finansutgifter9986
Sum274 020264 870
Tabell 9.30 Renteutgifter og låneomkostninger
Last ned tabelldata (Excel)

Gevinst/tap finansielle instrumenter 

Gevinst/tap finansielle instrumenter20142013
Urealisert kurstap11 1920
Realisert kurstap8601 992
Sum12 0521 992
Urealisert gevinst020 341
Realisert gevinst14 7512 916
Sum14 75123 257
Tabell 9.31 Gevinst/tap finansielle instrumenter
Last ned tabelldata (Excel)

Denne siden ble sist oppdatert 16. March 2015, 13:22.