9.2.25 Note 23: Investeringsprosjekter

Oversikten viser pågående/planlagte flerårige investeringsprosjekter.

ProsjektnrProsjektnavnKostnadsramme Regnskap 2014 Justert budsjett 2014 Kostnad tidligere år
207Områdeutvikling Stavanger forum200 00024 84418 910150 267
39124400001Oddahagen25 000471 000102
391244883Eiganes skole - planlegging280 00025 48215 0001 654
391344885Stokkatunet barnehage50 7009 83312 0002 160
391344894Øyane sykehjem150 00015018 631
391366018Sykkelstrategi50 0001 2991 140835
391444800Storhaug skole10 0002101 0000
391444819Nye gamlingen120 0007 09611 0000
391444820Dansesaler musikkskole26 00013 8376 0010
391444821Domkirken 2025305 0001 1712 5000
4112Forum ny ishall252 1001 4510204 925
4222Kristianslyst skole195 000102 09490 00077 194
4336Søra bråde bofellesskap72 50013 71914 20058 332
4337Lervig sykehjem490 0002 6173 0004 113
45046402Hinna kirke25 00012 27710 50015 922
4794Husabøryggen bofellesskap108 000444700106 835
4819Nye tou84 10030 42339 00020 302
4844Kvernevik svømmehall132 30029 46150 00011 851
4850Utstillingshall255 20084 40199 600177 169
4852Emmaus barnehage sør48 2008 08212 0001 369
Sum2 879 100368 803387 551851 660
Sum øvrige prosjekter 642 878798 431
Sum utgifter i investeringer1 011 6811 185 982
*Oppgitt eks. finansieringsinntekter.
Tabell 9.53 Investeringsprosjekter
Last ned tabelldata (Excel)

Denne siden ble sist oppdatert 16. March 2015, 15:10.