9.2.21 Note 19: Garantier gitt av kommunen

Garantier gitt av kommunen – nedkvittert pr 31.12.14

Garanti gitt til:Garantibeløp:Garantien utløper:
IVAR IKS 43,60% *742 468 2017,22,26,28,29,30,31,
32,33,34,35,36,37,39,40,41
Stavanger Konserthus IKS182 450 2035
Brannvesenet Sør-Rogaland IKS2 730 2025
Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland37 6562 038
Stiftelsen Ullandhauggarden1582016
Stiftelsen Øyane sykehjem 882 2019
Stiftelsen Blidensol sykehjem619 2018
Rogaland Rideklubb 02015
Borettslaget Gauselparken22 294 2033
Borettslaget Krosshaug I10 346 2035
Borettslaget Ramsvik 5 273 2033
Borettslaget Ramsvik 10 842 2033
Forus Utvikling AS44 000 2031
Private barnehager/andelsbarnehager 24 468 2020 / 2030
Ryfast AS 240 000 2039 og 2040
Vikinghallen AS85 000 2039
Med hjemmel i sosiallovgivningen 4 0322015 og utover
Sum garantier1 413 218
* Oppført med andelen som Stavanger kommune garanterer for.
Tabell 9.49 Garantier gitt av kommunen
Last ned tabelldata (Excel)

Denne siden ble sist oppdatert 16. March 2015, 15:08.