9.1.8 Endring i arbeidskapital

Endring av arbeidskapital i Bevilgningsregnskapet

Endring av arbeidskapital i BevilgningsregnskapetRegnskap 2014Regnskap 2013
Anskaffelse og anvendelse av midler
Inntekter driftsdel (kontoklasse 1)8 825 1668 661 101
Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0)430 283158 094
Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner1 665 6011 747 613
Sum anskaffelse av midler10 921 04910 566 808
Anvendelse av midler
Utgifter driftsdel (kontoklasse 1)8 672 5448 298 885
Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0)1 011 6761 181 710
Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner1 241 3731 148 983
Sum anvendelse av midler 10 925 59310 629 579
Anskaffelse - anvendelse av midler-4 544-62 771
Endring i ubrukte lånemidler124 063-14 331
Endring/korrigering arbeidskapital487479
Endring i arbeidskapital120 006-76 624
Tabell 9.8 Endring av arbeidskapital i Bevilgningsregnskapet
Last ned tabelldata (Excel)

Endring av arbeidskapital i Balanseregnskapet

Endring av arbeidskapital i BalanseregnskapetKonto31.12.1431.12.13
Omløpsmidler2.1
Endring betalingsmidler2.10-22 330 -133 332
Endring obligasjoner2.11-59 767 58 973
Endring kortsiktige fordringer2.13 - 2.17152 315 -75 529
Premieavvik2.19120 655 11 825
Endring aksjer og andeler2.1821 947
Endring omløpsmidler190 895 -137 116
Kortsiktig gjeld2.3
Endring annen kortsiktig gjeld2.32 - 2.38-70 888 60 491
Endring arbeidskapital120 006 -76 624
Tabell 9.9 Endring av arbeidskapital i Balanseregnskapet
Last ned tabelldata (Excel)

Denne siden ble sist oppdatert 16. March 2015, 10:56.