8.1.22 Renovasjon

RenovasjonEnhet20092010201220132014
Antall årsverk6,56,56,577
Papir, papptonn8 0728 5698 4257 8507 346
Glasstonn1 3401 4631 3931 1651 373
Farlig avfalltonn292305372508568
Våtorganisk avfall (inkl. hageavfall)tonn13 95013 02513 65014 55413 633
Plast (emballasje)tonn493536666659712
Metallertonn1 3911 4051 4721 7502 744
Elektrisk/elektronisk (EE-)avfalltonn1 9862 8362 9673 0642 900
Tøy og tekstilertonn8348748871 338898
Trevirketonn4 0493 9574 0874 9415 247
Gipstonn369460479
Bildekktonn163
Grovavfall til materialgjenvinningtonn247
Sum gjenvunnet husholdningsavfalltonn35 50233 07134 29536 30236 150
Sum restavfall (forbrenning m/energiutnyttelse)tonn18 39818 38119 93820 47921 400
Sum innsamlet husholdningsavfalltonn50 50151 45254 23356 93257 550
Andel gjenvunnet husholdningsavfall >60%63,9 %64,3 %63,2 %64 %62,8 %
Tallene gjelder husholdningsavfall inkl. Stavangers andel av mottatt avfall
på IVARs gjenvinningsstasjoner, samt EE-avfall levert til butikker.
Tabell 8.27 Renovasjon
Last ned tabelldata (Excel)

Denne siden ble sist oppdatert 9. March 2015, 14:21.