5.6 Idrett

Utbygging av idrettsanlegg

Idrettsavdelingen videreførte i 2014 arbeidet med å bygge ut anlegg som er prioritert i kommunedelplanen for idrett, fysisk aktivitet og naturopplevelser. Det gjelder først og fremst arbeidet med svømmehallene på Hundvåg og Kvernevik, som begge er i rute og vil bli åpnet som planlagt i 2015.

Utfordringer ved Tastahallen

Tastahallen var stengt fra starten av 2014 og fram til skolestart for skoleåret 2014/15 på grunn av funn av legionella i dusjanlegget. Ved skolestart i august ble hovedbassenget tatt i bruk av svømmeidretten og skolene, selv om garderobene var ute av drift. Kommunen leide inn midlertidige garderobebrakker. Nye funn av legionella, og fliser som sprakk i begge bassengene etter rehabiliteringen, gjorde at hallen ble stengt for all bruk fra starten av oktober og ut året.

Vikinghallen

Stavanger kommune har leid treningstid for innendørsidretter i idrettshallen og fotballklubber i fotballhallen i den nye Vikinghallen, som består av idrettshall og fotballhall. Hallen ble åpnet for bruk etter ONS i starten av september.

Rehabilitering av Siddishallen

Siddishallen ble ferdig rehabilitert og tatt i bruk i oktober. Arbeidet med ny idrettshall for kampsport og vektløfting i Siddishallen ble avsluttet i desember og tatt i bruk av vektløfterne. Kampsportklubbene tok anlegg først i bruk i starten av 2015.

Kunstgrasbane Gosen

Arbeidet med ny kunstgrasbane 7-fotball ved Gosen skole ble avsluttet høsten 2014.

Gamlingen / Nye Gamlingen

Idrettsavdelingen har i 2014 arbeidet med flyttingen av Stavanger svømmestadion Gamlingen. Nye Gamlingen ble vedtatt flyttet til et området ved Mosvangen camping på grunn av Ryfast-utbyggingen og vil stå ferdig i 2017.

Fagplan idrett

Arbeidet med nye fagplan idrett ble avsluttet før sommeren, ble politisk behandlet etter sommeren før bystyret endelig vedtok planen den 27.oktober. I denne planen ble etableringen av nytt Folkebad videreført som første prioritet. Etablering av Folkebadet som et OPS anlegg ble avsluttet i oktober da eneste tilbyder Hinna Park/Kruse Smith trakk seg fra konkurransen. Veien videre for Folkebadet vil bli avklart først i 2015.

AktivBy

Bookingsystemet og informasjonskanalen AktivBy ble startet opp for idretten i Stavanger i august. Portalen er godt mottatt og idretten har vært mye i bruk etter oppstart.

Økonomi

Regnskapsresultatet viser et merforbruk på kr 1,1 mill. av en budsjettramme på kr 111,2 mill., og dette utgjør en forbruksprosent på 101. Merforbruket skyldes økte variable kostnader (vannbehandling, rengjøringsmidler, renovasjon), som kommer i tillegg til den faste driftsavtalen, flere kunstgressbaner krevde økt vedlikehold samt lavere inntekter enn budsjettert på svømmeanleggene. Stavanger svømmehall var stengt i januar som følge av legionella og en god sommer gav lavere besøkstall.

Denne siden ble sist oppdatert 23. March 2015, 18:59.