9.2.22 Note 20: Interkommunalt samarbeid

Interkommunalt samarbeid2014
Ryfylke Friluftsråd (§27-samarbeid)
Overf.fra Stavanger kommune1 616
Overf. fra andre samarbeidende kommuner 1 427
Sum andre tilskudd/inntekter10 468
Utgifter9 114
Avsetning4 196
Resultat 201
Krisesenteret (vertskommunesamarbied)
Overf. fra samarbeidende kommuner 2 494
Andre ref./inntekter 829
Avsetning 632
Ungdom og fritid (vertskommunesamarbeid)
Overf. fra samarbeidende kommuner 476
Overf.fra Rogaland Fylkeskommune542
Andre ref./inntekter 1 964
Avsetning 560
Sør- og Midt-Rogaland arbeidsgiverkontroll (vertskommunesamarbeid)
Overf. fra samarbeidende kommuner 943
Andre ref./inntekter 264
Tabell 9.50 Interkommunalt samarbeid Ryfylke Friluftsråd
Last ned tabelldata (Excel)

Denne siden ble sist oppdatert 24. March 2015, 17:00.