9.2.20 Note 18B: Spesifikasjon over regnskapsmessig udekket (underskudd) investering

Regnskapsmessig merbrukBudsjett 201420142013
Tidligere opparbeidet udekket0-76 625-42 372
Årets avsetning til inndekking76 62576 62542 372
Nytt udekket i regnskapsåret00-76 625
Totalt udekket til inndekking0-76 625
Tabell 9.48 Regnskapsmessig merbruk
Last ned tabelldata (Excel)

Denne siden ble sist oppdatert 16. March 2015, 15:06.