9.2.2 Note 2: Lønnsutgifter

Lønnsutgifter drift

Lønnsutgifter drift20142013
Fastlønn3 239 474 3 145 864
Lønn til vikarer160 664 113 764
Lønn til ekstrahjelp188 131 166 364
Overtidslønn46 729 44 384
Annen lønn og trekkpliktig godtgjørelse 141 663 140 866
Godtgjørelse folkevalgte/introduksjonsordningen74 273 70 074
Utg.godtgjørelser for reiser, diett, bill som er oppg.pliktige31 58630 943
Sum lønnsutgifter3 882 520 3 712 258
Sosiale utgifter
Pensjon, trekkpliktig forsikring, arbeidsgiveravgift1 064 439974 009
Sum4 946 959 4 686 268
Tabell 9.11 Lønnsutgifter drift
Last ned tabelldata (Excel)

Lønnsutgifter investering

Lønnsutgifter drift20142013
Fastlønn29 359 27 425
Lønn til ekstrahjelp840 395
Overtidslønn428488
Annen lønn og trekkpliktig godtgjørelse614689
Utg.godtgjørelser for reiser, diett, bill som er oppg.pliktige73 114
Sum lønnsutgifter31 31429 110
Sosiale utgifter
Pensjon, trekkpliktig forsikring, arbeidsgiveravgift7 304 6 660
Sum38 618 35 770
Tabell 9.12 Lønnsutgifter investering
Last ned tabelldata (Excel)

Denne siden ble sist oppdatert 16. March 2015, 11:12.