9.2.18 Note 17: Avdrag på gjeld

AvdragBudsjett20142013
Utgiftsført avdrag374 042 353 032
Beregnet minste lovlige avdrag133 384 125 773
Differanse240 658 227 259
Tabell 9.45 Avdrag
Last ned tabelldata (Excel)

Kommunen betaler mer enn lovens krav til minimumsavdrag.

Kostnadsførte avdragBudsjett20142013
Betalte avdrag 376 410 374 042 353 032
Betalt avsatte avdrag året før0 0
Sum kostnadsførte avdrag 376 410 374 042 353 032
Tabell 9.46 Kostnadsførte avdrag
Last ned tabelldata (Excel)

Denne siden ble sist oppdatert 16. March 2015, 14:40.