8.1.2 Grunnskole og SFO

Grunnskole og SFO20102011201220132014
Grunnskole
A: Barn skolepliktig alder: 6-15 år15 565 15 585 15 532 15 547 15 605
B: Elever i Stavangerskolen, herav:14 711 14 584 14 507 14 583 14 694
      - Barnetrinn10 116 10 038 10 079 10 242 10 435
      - Ungdomstrinn4 595 4 546 4 428 4 341 4 259
Sum årsverk personale med lederoppgaver116 115 118 128 130
Sum årsverk til undervisning 1 079 1 043 1 087 1 079 1 088
Elever med enkeltvedtak om spesialundervisning etter Opplæringsloven § 5-1 9801 0721 2531 3971 462
Elever med særskilt språkopplæring etter Opplæringsloven § 2-81 014 9061 0301 1981 183
Skolefritidsordning
Barn i SFO4 366 4 3744 4934 7444 756
Barn i SFO med 100% plass3 464 3 4943 4163 8183 813
Dekningsgrader
Andel elever med særskilt språkopplæring etter Opplæringsloven § 2-8 6,9 6,27,18,28,1
Andel elever med spesialundervisning etter Opplæringsloven § 5-1 6,7 7,48,69,69,9
Andel elever 1.-4. trinn med plass i kommunal SFO 75,9 75,775,977,577,6
Produktivitet
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,2 18,618,118,618,6
Tabell 8.2 Grunnskole og SFO
Last ned tabelldata (Excel)

Denne siden ble sist oppdatert 12. March 2015, 14:37.