3.1.4 Balanseregnskapet

Balanseregnskapet (beløp i hele mill. kr.)Regnskap 2014Andel 2014Regnskap 2013Andel 2013
Anleggsmidler22 90791,9 %21 31292,1 %
Omløpsmidler2 0228,1 %1 8317,9 %
Sum eiendeler24 929100,0 %23 143100,0 %
Egenkapital7 73431,0 %7 27431,4 %
Langsiktig gjeld15 63962,7 %14 38462,2 %
Kortsiktig gjeld1 5566,2 %1 4856,4 %
Sum egenkapital og gjeld24 929100,0 %23 143100,0 %
Arbeidskapital466346
Tabell 3.5 Balanseregnskap. Beløp i hele mill. kr.
Last ned tabelldata (Excel)

Balanseregnskapet per 31.12.2014 viser at omløpsmidlene utgjør kun 8,1 % av eiendelene mens anleggsmidlene utgjør resterende 91,9 %. Økt andel anleggsmidler fra 2013 er blant annet et resultat av investeringsnivået i 2014. Den langsiktige gjeldsforpliktelsen øker mer enn oppbyggingen av egenkapitalen. Arbeidskapitalen er styrket med kr 120 mill. fra 2013 til 2014. Arbeidskapitalen er imidlertid svekket med kr 0,65 mill. til kr -62,5 mill. dersom den korrigeres for premieavviket på kr 528,3 mill. Arbeidskapitalen er nærmere omtalt i avsnitt 3.6.3.

Denne siden ble sist oppdatert 24. March 2015, 09:38.