9.2.7 Note 7: Anleggsmidler

AnleggsmiddelgrupeAvskrivn.planEiendeler
Gruppe 00 årKunst, tomtegrunn
Gruppe 15 årEDB-utstyr, kontormaskiner og lignende.
Gruppe 210 årAnleggsmaskiner, maskiner, inventar og utstyr, verktøy, transportmidler og lignende.
Gruppe 320 årBrannbiler, parkeringsplasser, trafikklys, tekniske anlegg (VAR), renseanlegg, pumpestasjoner, forbrenningsanlegg og lignende.
Gruppe 440 årBoliger, skoler, barnehager, idrettshaller, veier, ledningsnett og lignende
Gruppe 550 årForretningsbygg, lagerbygg, administrasjonsbygg, sykehjem og andre institusjoner, kulturbygg, brannstasjoner og lignende.
Tabell 9.27 Anleggsmiddelgrupper
Last ned tabelldata (Excel)
AnleggsmidlerGruppe 0Gruppe 1Gruppe 2Gruppe 3Gruppe 4Gruppe 5
Anskaffelseskost2 191 010 194 070 640 951 126 978 9 581 284 2 609 829
Akkumulerte/reverserte nedskrivninger-2 594 -232 -18 082 0 -33 240 -20 955
Akkumulerte ordinære avskrivninger0 -129 884 -288 610 -39 577 -2 530 999 -466 609
Bokført verdi 01.01.142 188 41563 953 334 259 87 401 7 017 045 2 122 265
Tilgang i regnskapsåret85 358 14 657 60 475 35 713 548 604 222 004
Avgang i regnskapsåret-316 0 0 0 -289 0
Delsalg i året-21 552
Avskrivninger i regnskapsåret0-16 265 -41 162 -2 960 -205 836 -41 716
Nedskrivninger −3130 -315 -329 -322 0
Reverserte nedskrivninger0 0 00 0 0
Bokført verdi 31.12.142 251 592 62 345 353 257 119 825 7 359 202 2 302 553
1) 2) 2) 1) 1) 1)
Hovedoversikt balanse:
1) Faste eiendommer og anlegg12 033 172
2) Utstyr, maskiner og transportmidler415 602
Sum kalkulatoriske avskrivninger160 731
Sum ordinære avskrivinger 307 939
Sum avskrivninger468 670
Tabell 9.28 Anleggsmidler
Last ned tabelldata (Excel)

Denne siden ble sist oppdatert 16. March 2015, 13:18.