9.2.3 Note 3: Spesifikasjoner fra investeringsregnskapet

Mottatte avdrag på utlån

Mottatte avdrag på utlån20142013
Mottatte avdrag fra Lyse AS43 676 43 676
Mottate avdrag formidlingslån140 045158 721
Mottatte avdrag på konsern lån6 1204 940
Andre mottatte avdrag på utlån9244 879
Sum190 765 212 216
Tabell 9.13 Mottatte avdrag på utlån
Last ned tabelldata (Excel)

Statlige overføringer

Statlige overføringer20142013
Overføringer fra staten411 528
Tilskudd fra Husbanken37 122 1 905
STUI overføringer 3 105 7 717
Sum40 638 10 150
Tabell 9.14 Statlige overføringer
Last ned tabelldata (Excel)

Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjon

Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjon20142013
Kjøp av driftsmidler28 899 16 283
Kjøp av transportmidler3 756 2 432
Vedlikehold byggetjenester nybygg687 175 670 637
Materialer til vedlikehold og nybygg133 817121 492
Konsulenttjenester90 47491 738
Grunnerverv, kjøp av eksisterende bygg/anlegg36 043 228 181
Andre kjøp av varer og tjenester8 640 8 375
Sum988 804 1 139 138
Tabell 9.15 Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjon
Last ned tabelldata (Excel)

Salg av driftsmidler

Salg av driftsmidler20142013
Salg av driftsmidler15 0
Salg av bygninger 18 350 38 900
Salg tomter/arealer116 747108 422
Refusjon privat grunnmark/råmark0322
Sum135 112 147 644
Tabell 9.16 Salg av driftsmidler
Last ned tabelldata (Excel)

Denne siden ble sist oppdatert 16. March 2015, 11:20.