9.2.26 Note 24: Kapitalkonto

Kapitalkonto
01.01.2014 Balanse (kapital)7 080 364
Debetposteringer i året:Kreditposteringer i året:
Salg av fast eiendom og anlegg22 158Aktivering av fast eiendom og anlegg891 679
Nedskrivninger fast eiendom313Oppskriving av fast eiendom0
Nedskrivning maskiner og utstyr966
Avskriving av fast eiendom og anlegg250 512Aktivering BBL-leil3 332
Korrigeringer anlegg0
Salg av utstyr, maskiner og transportmidler0Aktivering av utstyr, maskiner og transportmidler75 132
Avskrivninger av utstyr, maskiner og transportmidler57 427
Gammel kunst, nedskriving kapitalkonto0
Nedskrivninger aksjer og andeler2 000Kjøp av aksjer og andeler14 652
Avdrag mottatt på formidlings/startlån140 336Utlån formidlings/startlån400 588
Avdrag mottatt på andre utlån 50 720Utlån egne midler25 800
Avskrevet utlån0
Bruk av midler fra eksterne lån1 064 827Avdrag på eksterne lån514 087
Forpliktelse foretak0
Pensjonsforpliktelse - netto endring (økn)0Pensjonsforpliktelse - netto endring (red)128 025
Salg aksjer0
31.12.2014 Balanse (Kapital)7 544 400
Tabell 9.54 Kapitalkonto
Last ned tabelldata (Excel)

Stavanger 13.02.2015

sign-regnskap

Denne siden ble sist oppdatert 27. March 2015, 15:31.