9.2.14 Note 13: Utestående fordringer

Utestående fordringer20142013
Eiendom, vann og avløp (sikret ved legalpant)1 858 2 052
Sentrale styringsorganer200 840 116 315
Stavanger Eiendom23 385 25 637
Bymiljø og utbygging eks.Stavanger Eiendom16 20612 614
Oppvekst33 43611 699
Levekår236 926199 905
Kultur og byutvikling6 570 4 482
Mva-kompensasjon137 284 131 698
Syke-svangerskap 28 831 30 465
Kortsiktige fordringer lønn1 346 -500
Sum totalt686 682534 367
Avsatt til dekning av tap på utestående fordringer-12 200 -12 200
Sum utestående fordringer *674 483522 167
*) Herav innen konsernet kr 2 488 jfr. note 16.
Tabell 9.41 Utestående fordringer
Last ned tabelldata (Excel)

Denne siden ble sist oppdatert 16. March 2015, 14:02.