9.2.13 Note 12: Aksjer og andeler

Aksjer Aksje-kapitalSK'andel av aksje-kapitalSK'andel aksjerBokført verdiMottatt utbytte
Lyse Energi AS1 008 983 440 683 43,68 %440 683 166 842
Rogaland Teater AS108 28 25,50 %28
Universitetsfond Rogaland AS3 800 1 379 36,30 %13 800
SF Kino Stavanger/Sandnes AS1 000 332 33,15 %5 119 8 619
Måltidets Hus AS703 12 1,71 %10
Nord-Jæren bompengeselskap AS2404016,67 %40
Glad Mat AS1084 4,00 %5
Lysefjorden Utvikling AS500 48 9,60 %298
Stavanger Sentrum AS250 100 40,00 %104
Blue Planet AS1 950 50 2,56 %50
Allservice AS2 958 1 490 50,38 %1 490
Forus Næringspark AS15 100 7 399 49,00 %7 400
Filmkraft Rogaland AS1 600 560 35,00 %560
Museum Stavanger AS100 50 50,00 %55
Ryfast AS700 200 28,57 %200
Nord-Jæren utvikling Sandnes AS7 000 700 10,00 %2 978
Attende AS1 532 785 51,22 %785
Sum1 046 632 453 860 473 604 175 461
Tabell 9.39 Aksjer
Last ned tabelldata (Excel)
AndelerTotale andelerSK' andelerSK eierandelBokført verdiMottatt utbytte/overf.
Stavangerregionen Havn IKS*0 80,69 0
IVAR IKS *0 41,35 0
Brannvesenet Sør-Rogaland IKS5 000 2 595 51,00 2 595
Rogaland Revisjon IKS4 000 1 278 31,95 1 278
Renovasjonen IKS0 50,00 7 997 1 000
Stavanger Konserthus IKS1008989,00 89
Sørmarka flerbrukshall IKS600384 64,02 384
Multihallen og Storhallen IKS600 062,40 374
Opera Rogaland IKS800 400 50,00 400
Rogaland Kontrollutvalgsekr.600 210 35,00 210
Biblioteksentralen AL0 1
Egenkapitalinnskudd KLP0 153 536
Andeler i borettslag0 313 523
11 700 4 956 480 388 1 000
Sum aksjer og andeler1 058 332 458 816 953 992 176 461
Tabell 9.40 Andeler
Last ned tabelldata (Excel)

Allservice AS er fusjonert med Kvaleberg Industri AS hvor sistnevnte er overdragende selskap. Gjennomføring av fusjon er registrert i foretaksregisteret 03.06.2014.

Denne siden ble sist oppdatert 16. March 2015, 13:46.