9.2.12 Note 11: Utlån

Utlån20142013
Startlån1 483 966 1 224 201
Avsatt til tap på framtidige utlån-11 784 -11 784
Sum utlån startlån1 472 182 1 212 417
Stokka Kirke0 100
Viking Fotball ASA3 550 4 050
Ansvarlig lånekapital Lyse1 048 2241 091 900
Rogaland Rideklubb2 5602 640
Tou Scene900 1 100
SKP59 72
Varmestuens venner913 913
Museum Stavanger AS6 212 6 667
Forus og Gausel Idrettslag1 700 1 700
Oilers Invest AS67 589 67 167
Studentsamskipnaden i Stavanger25 800 0
Sum andre utlån1 157 505 1 176 307
Sum utlån2 629 689 2 388 724
Renovasjonen IKS0 1 650
Natur og Idrettsservice KF13 700 15 450
Sølvberget KF20 025 22 745
Konserninterne langs. fordr.33 725 39 845
Avsatt på bundne investeringsfond 48008 736 8 736
Tabell 9.38 Utlån
Last ned tabelldata (Excel)

Denne siden ble sist oppdatert 16. March 2015, 13:42.