9.2.11 Note 10: Avsetninger og bruk av avsetninger

Alle fond avsetninger og bruk av avsetninger drifts- og investeringsregnskapet

 Alle fondKOSTRA-art 20142013
Avsetninger til fond530-560, 580 223 605223 133
Bruk av avsetninger 930-960-309 010-243 909
Til avsetning senere år 98000
Netto avsetninger −85 405-20 776
Tabell 9.33 Alle fond avsetninger og bruk av avsetninger drifts- og investeringsregnskapet
Last ned tabelldata (Excel)

Disposisjonsfond avsetninger og bruk av avsetninger

DisposisjonsfondKOSTRA-art20142013
IB 01.01.14956139 304 143 750
Avsetninger driftsregnskapet5400 106 336
Bruk av avsetninger driftsregnskapet940-94 153-77 015
Bruk av avsetninger investerings-regnskapet9400-33 766
Beregnet beholdning pr 31.12.1445 151139 304
Beholdning fra balanse 31.12.1495645 151139 304
Differanse00
Tabell 9.34 Disposisjonsfond avsetninger og bruk av avsetninger
Last ned tabelldata (Excel)

UB 31.12 viser en saldo på 45,2 mill. på disposisjonsfondet. Fondet er til kommunestyrets frie disposisjon til drift- og investeringsformål. Alle avsetninger til disposisjonsfond i 2014 er strøket, og fondet er samlet sett for lite til å dekke mulig tap ihht. stresstest i finansforvaltningen pr. 31.12.14. Mulig tap, ihht stresstest er 61,7 mill.

Bundet driftsfond avsetninger og bruk av avsetninger

Bundet driftsfondKOSTRA-art 20142013
IB 01.01.14952117 235 121 789
Avsetninger driftsregnskapet55078 93180 537
Bruk av avsetninger driftsregnskapet950-88 228-85 091
Beregnet beholdning pr 31.12.14107 938117 235
Beholdning fra balanse 31.12.14952107 938117 235
Differanse 0 0
Tabell 9.35 Bundet driftsfond avsetninger og bruk av avsetninger
Last ned tabelldata (Excel)

UB 31.12 viser saldoen på bundet driftsfond. Bruk av fondets midler er bundet til bestemte formål, og kan ikke endres av kommunestyret.

Ubundet investeringsfond avsetninger og bruk av avsetninger

Ubundet investeringsfondKOSTRA-art 20142013
IB 01.01.14953
Avsetninger54869 250 0
Bruk av avsetninger948-47 350 0
Beregnet beholdning pr 31.12.1421 900 0
Beholdning fra balanse 31.12.1495321 900 0
Differanse 0 0
Tabell 9.36 Ubundet investeringsfond avsetninger og bruk av avsetninger
Last ned tabelldata (Excel)

UB 31.12 viser saldoen på ubundet investeringsfond. Fondet er til kommunestyrets frie disposisjon til investeringsmål.

Bundet investeringsfond avsetninger og bruk av avsetninger

Bundet investeringsfondKOSTRA-art 20142013
IB 01.01.1495546 169 57 946
Avsetninger55045 391 36 260
Bruk av avsetninger9500 0
Bruk av bundne investeringsfond958-37 247 -48 037
Beregnet beholdning pr 31.12.1454 313 46 169
Beholdning fra balanse 31.12.1495554 313 46 169
Differanse0 0
Tabell 9.37 Bundet investeringsfond avsetninger og bruk av avsetninger
Last ned tabelldata (Excel)

UB 31.12 viser saldoen på bundet investeringsfond. Bruk av fondets midler er bundet til bestemte investerings­formål og kan ikke endres av kommunestyret.

Denne siden ble sist oppdatert 24. March 2015, 16:53.