9.1.6 Regnskapsskjema 2B – Investeringsregnskapet

ProsjektnrProsjektnavnRegnskap 2014Justert budsjett 2014Opprinnelig budsjett 2014Regnskap 2013
1000Kjøp/salg eiend.078 50090 0000
1008It000204
1028Hr-system000326
1030Dusavik-Finnestad00037
1050Badedammen00029
1071Tilretteleggingstilskudd00049
1090Husabø7 551001 214
1100Austbø næringsområde00013
1135Infrastruktur og vei1 6131 60008 185
1140Jåtten øst0006
1144Park/amfi Nytt konserthus295003 665
1150Jåttåvågen-området14 910005 562
1160Boganes00042
1170Forus næringspark00086
1180Paradis-Hillevåg kdp000289
1190Tou-Forus00070
1201Diverse bistand/spesialoppgaver2 395000
1220Buøy næringsområde00092
1230Tastarustå00059
126Stavanger forum000−15 652
1280Urban sjøfront1 6180038 115
1320Vassøy00083
1350Friområde/veier bolig2 6680052
1351Folkebadet1 5682 0002 0002 509
1360Friområde/veier næring0001
1380Søra bråde 21020023
1390Stadion-område Eiganes0007
1400Revheim1 867008 964
1410Jåtten gravlund0002
1420Jåtten nord00060
1440Løkkev/Bjergsted sør00020
1460Nytorget1740087
1470Overføring Av kirkelige eiendommer000111
1480Grunnerverv turvei, dobbeltspor139005 808
1490Rosenvang00050
1500Torfæusgate (Holme Egenes)9 07500765
151Sundelia000185
198Div. boligrelaterte prosjekter00066 864
199Div. næringsrelaterte prosjekter0001 981
203Bjergstedvisjonen2 9880057
205Kverntorget000489
206Stvgr forum, utstillingshall000−3 087
207Stavanger forum, områdeutvikling24 84418 9108 91037 418
208Stavanger forum, Energisentral14 38012 000021 445
209Jåttavågen 22 723001 956
211Fjellhall bergeland0006
212Lervig reguleringsplan 221892000104
213Folkebadet Jåttåvågen50700976
214Hafrsfjord eiendomsutvikling9 7040038
215Dusavik II næringsområde6 4030073
216Ryfast000818
3003Biler levekår486002 176
301244021Inventar og utstyr til barnehager1 8111 0000−9
301244700Utbedring adm.bygg3 3673 00000
301244703Inventar og utstyr på skoler5 2006 00002 011
301244705Løpende rehab. barnehager3 4325 0000129
301244706Løpende rehablitering,skoler5 3426 50003 086
301244709Enøk div. bygg3 3503 5000375
301244710Rehab. eldre boliger02 5000177
301244711Løpende rehab. inst./bofel.. m.v.2 2466 000064
301244860Kjøp normannsgt./verksgt.000413
301244862Teknisk utstyr driftssentral63000255
301244863Nylundskole,ombygg. av vaktmesterbolig19520007 267
301244872Vår frue kirke, rehab, delprosjekt 2122006 585
301244875Sølvberget KF, diverse investeringer3 1603 20003 229
301295014Rehab idr./anlegg000−216
301316005Kjøp av nye spann0001 290
301316036Miljøstasjoner00046
301316072Nedgravde containere0003 101
301326004Transformasjonsområder, vann0001 861
301326021Vannmålere 2013000581
301326024Ringledninger og forsterkninger0003 666
301326026Utbyggingsområder (vannledninger)0004 679
301326027Fornyelse og renovering00024 039
301326048Strakstiltak vann0001 794
301336007Simuleringsprogram, avløp000421
301336011Transformasjonsområder, avløp0004 342
301336028Kloakkrammeplan0007 583
301336029Separering00019 746
301336030Fornyelse/renovering avløp00025 582
301336048Strakstiltak avløp0003 525
301336082Nedbørsmålere000195
301344021Inventar og utstyr til barnehager000184
301344700Utbedring adm.bygg0002 936
301344703Inventar og utstyr på skoler0004 683
301344705Løpende reab. barnehager0002 101
301344706Løpende rehablitering,skoler0004 209
301344709Enøk div. bygg000410
301344711Løpende rehab. inst./bofel.. m.v.006 0001 373
301344712Rehab. idrettsbygg001 500797
301344713Sølvberget, nytt nødlysanlegg1 7631 30002 978
301344714Hinna skole, reparasjon av tak4 6285 0002 00092
301344715Moduler madlamark skole80043
30136000Biler Park og vei000642
301365003Løkker/baner/skatb/nærm.0001 450
301365014Rehab idr./anlegg0002 115
301365019Utstyr og sikring på lekeplasser000654
301365021Rehab.parkanlegg/friområde1000863
301365023Prosjekt friområde00035 940
301366010Sykkelprosjektet000476
301366014Trafikksikkerhet0004 206
301366015Gatelys0008 346
301366019Asfaltering0006 094
301366078Tilrettelegging for hundehold000281
301366910Utearealer skoler0001 126
301366911Uforutsatt rehab Barnehager000433
301395014Rehab Idr./Anlegg0002 869
301416005Kjøp av nye søppelspann1 0882 2002 2000
301416036Miljøstasjoner1812002000
301416072Nedgravde containere3 0181 9001 9000
301426004Byutvikling4 2952 0002 0000
301426021Vannmålere off. ledninger1 1125005000
301426024Ringledninger/forsterkninger2 4775 0005 0000
301426026Vannledninger / forsterkninger6 7854 0004 0000
301426027Fornyelse / renovering16 40721 40021 4000
301426028Lekkasjelytting7095005000
301426029Desinfeksjoner etc.5375005000
301426030Service / kartlag5205005000
301426031Lekkasjereduksjon1 0041 0001 0000
301426048Strakstiltak2 0732 0002 0000
301436011Byomforming6 9722 0002 0000
301436028Kloakkrammeplanen6 6805 7005 7000
301436029Separering20 66414 00014 0000
301436030Fornyelse og renovering14 45232 00032 0000
301436048Strakstiltak4 0922 5002 5000
301436049Bil produksjonsleder1094004000
301436050Stasjonoppgradering1 8392 0002 0000
301436082Nedbørsmålere2793003000
30144000Biler Stavanger Eiendom500000
301444021Inventar og utstyr til barnehager001 0000
301444700Utbedring administrasjonsbygg003 0000
301444703Inventar og utstyr på skole006 0000
301444705Løpende rehab. barnehager005 0000
301444706Løpende rehabilitering skole006 5000
301444709Enøk-energi og miljøplantiltak002 0000
301444710Rehabilitering eldre boliger002 5000
301444713Ladestasjoner El-biler1 6301 50000
30146000Biler Park og vei14914900
301465003Løkker,baner,skatebaner og nærmiljøanlegg01007000
301465014Rehabilitering idrettsanlegg004000
301465021Rehabilitering parkanlegg/friområder5435507000
301465023Prosjekt friområde18 87313 00010 0000
301466000Bjergstedparken4 7065 70000
301466010Sykkel001 0000
301466014Trafikksikkerhet2 0233 5503 0000
301466015Gatelys6 7967 10000
301466019Asfaltering5 6075 6005 0000
301466052Rehabilitering02001 5000
301466062Sentrum005000
301466063Gatelys004 0000
301495014Rehabilitering idrettsanlegg2 2912 0002 0000
3072Nytt barnevernssystem33533500
31121501Basestasjoner sykehjem85795001 326
31121502It-Løsning ungdomskoler2 8602 0002 0004 137
31121506It-system socio00070
31121507Nytt datasenter0002 867
31123002Utstyr hele levekår0001 040
31131000Inventar og utstyr admin000958
31132015Inventar og utstyr skoler/barnehager0001 354
31141001Nettverkspunkt i barehager02502500
31141002Utrulling av trådløst nettverk på ungdomstrinnskolene4 0274 37500
31142001It I undervisning2 8282 6836 0000
31142002Utstyr Johannes voksenopplæring3883854 0000
31142004It i barnehager01 0001 0000
31143002Utstyr, gjelder hele levekår1663 2154 0000
31143003Biler1 2391 5001 5000
31143034Inventar sykehjem4751 5001 5000
384402Rehabilitering vålandstårnet273100
388200Brannstasjon150000
39124400001Oddahagen471 000018
39124400002Kari trekstakkv.34032 0000813
391244861Energimerking bygg2 0622 0002 0002 781
391244864Stokkadalen modulbarnehage56360004 594
391244868Lokalmedisinsk senter612500500495
391244873Sykesignalanlegg sykehjem000300
391244874Holme egenes rehab5 4645 0009 00010 827
391244877Nødstrøm-aggregat-sykehjem7 3028 80001 110
391244878Vaulen skole, utbygging000378
391244879Jåtten skole, utbygging000578
391244881Tasta svømmehall, tak23002 202
391244882Tasta Barnehage, modulbygg00016 736
391244883Eiganes skole - planlegging25 48215 00020 0001 652
391244884Nedre strandgata 21, must107002 540
391265003Løkker,baner,skate og nærmiljø, byggeprosjekt9550001 806
391265014Rehabilitering idrettsanlegg, byggeprosjekt0005 400
391265032Kunst i offentlig rom(lekeplasser), byggeprosjekt00035
391266010Sykkel, byggeprosjekt390098
391266013Nye Veianlegg, byggeprosjekt188100077
391266014Trafikksikkerhet, byggeprosjekt1 7522 600010 143
391266015Kunstgressbane000336
391266016Kunstgressbane4565 0005 00020 243
391266017Miljø og gatetun, byggeprosjekt4 9522 10003 464
391266062Sentrum, byggeprosjekt03 00007 175
391266091Kulvert over motorveien2330015
391266910Utearealer skoler, byggeprosjekt9 6898 35007 478
391276320Kloakkrammeplan 201296000
391276330Sanering avløp poa 2012000156
391282170Nord-Jæren utvikling sandnes As00046
391344715Boganes sykehjem, ombyggying inngangsparti (2013)33001 663
391344716Eikebergveien bofellesskap, utvidelse kontor (2013)2 6072 5002 500368
391344717Sunde/Boganes sykehjem, dagsenter demente (2013)8131 00070038
391344718Arbeidsgården, 6 dagsenter plasser puh (2013)167001 872
391344719Hinna gravlund,kistegravfelt (2013)0002 600
391344872Prestebolig Sunde menighet3 4163 500023
391344885Stokkatunet barnehage9 83312 00030 0002 160
391344886Roaldsøy barnehage 3 avd.1003 0005 0009
391344887Tjensvoll gravlund, urnefelter og kistegraver5 14310 00010 0002 800
391344888Nytt krisesenter18 28824 00024 0008 458
391344890Domkirken, restaurering0001 000
391344892Kjøp av leiligheter - tjenestebolig2540025 941
391344893Tilfluktsrom, frikjøpsmidler - oppgradering0005 941
391344894Øyane sykehjem150018 631
391344895Studentboliger forskuttering010 80036 6000
391344896Kortlesere sykehjem3 1713 0001 5000
391344897Musikkskolen Bjergsted, ombygging1 4211 0000498
391365003Løkker,baner,skate og nærmiljø, byggeprosjekt3 0274 5005 400761
391365014Rehabilitering idrettsanlegg, byggeprosjekt4 3823 2503 60024
391365021Rehabilitering parker, byggeprosjekt1661500130
391365032Kunst i offentlig rom(lekeplasser), byggeprosjekt391 0001 000243
391366010Sykkel, byggeprosjekt9763 6001 500756
391366013Nye veianlegg, byggeprosjekt1 8592 6502 1002 420
391366014Trafikksikkerhet, byggeprosjekt02 2507 30054
391366015Gatelys, byggeprosjekt3167006 000214
391366017Miljø og gatetun, byggeprosjekt003 5000
391366018Sykkelstrategi1 3334 00015 0002 857
391366019Flaskehalsutbedring6111 00010 0000
391366020Gang-/sykkelsti austre åmøy005 0000
391366052Rehabilitering vei, byggeprosjekt8882 15003 687
391366062Sentrum, byggeprosjekt1 9762 5005 5001 832
391366910Utearealer skoler, byggeprosjekt1421 1508 0002 189
39137109Husabøryggen 2013250000
39137150Holmeegenes,poa 2013250000
39137633Sanering avløp poa 2013000583
391382170Atlanteren000467
39138218Diverse forprosjekter utbygging91000
391433000Storhaug områdeløft002 0000
391444800Storhaug skole sfo bygg2101 0001 0000
391444802Fransk barnehage v/ Eiganes skole4663 0003 0000
391444803Bjørn farmandsgate 25 bofellsskap puh1931 0005 0000
391444804Kalhammeren avlastningsbolig -utbedring4432 0002 0000
391444805Hetlandshallen utvendig tak1386 0006 0000
391444808Vålandsbassengene9621 9992 0000
391444811Sjøfartsmuseet, nytt tak2 1764 0004 0000
391444812Teinå skole, innvendig ombygging5 7419 50010 0000
391444813Tastarustå skole innvendig13 62319 00020 0000
391444814Storhaug bydel ny barneskole12001 0000
391444815Dagtilbud psykisk utviklingsh.1 6352 0002 0000
391444816Nødnett legevakten (2014)08008000
391444817Domkirken restaurering11 19410 00010 0000
391444818Tasta skatepark004 0000
391444819Nye gamlingen7 09611 00020 0000
391444820Dansesaler musikkskole13 8376 00100
391444821Domkirken 20251 1712 50000
391450141Nytt sak/arkivsystem1 3014 0004 0000
391465003Friområder1 2721 50000
391465014Disposisjonsplaner51475000
391465024Omlegging skolegårder1 7336 0006 0000
391465025Tasta skatepark4891 00000
391465026Levekårsløft Storhaug9492 00000
391466014Diverse veier7972 80000
391466015Diverse5542 20000
391466017Miljø og gatetun1 0111 00000
391466018Sykkelstrategi3 3259 90000
391466052Rehabilitering vei, byggeprosjekt22990000
391466062Lys pullerter45950000
391482090Jåttåvågen områdeutvikling (ferdig 2016)0020 0000
4000Kjøp boliger vanskeligstilte10 55530 00030 0006 438
4016Historiske bygg planl midler1000
4017Hinna skole reform 20060001 846
4020St Petri bhg rehab0005 313
4022Ungkarshjemmet anneks musegt 98000151
4026Sølvberget ombygging av kinosenteret2 8213 300021 212
4112Stavanger forum ny ishall1 451005 096
4222Kristianslyst rehabilitering102 09490 000107 00064 676
4223Madlavoll skole ny ato-avd/ombygging27 84530 00018 0009 711
4224Lenden skole ombygg Johannes23 84835 00024 0003 566
4225Tasta barneh ny 4 avd0002
44042401Brannsikring gamle stavanger2 5003 1252 500106
45046402Hinna kirke12 27710 5003 0002 220
4333Haugåsveien 26/28 15 nye leiligh313 0003 00071
4334Oddahagen 13 8 nye leiligh12 37012 00012 0001 591
4336Søra bråde bofellesskap13 71914 20015 50048 718
4337Lervik sykehjem2 6173 00080 0003 388
4440Revheim kirke rehab6 2596 00001 228
4712Rehab. idrettshaller1 2621 500029
4726Vår frue kirke000103
4744Bergåstjern sykehjem000576
4747Jåtten øst bhg0002 627
4751Utbedring adm.levekår/osk/helsesenter62550000
4754Plan.midler sykehj/bofellesskap400115
4762Madla, garderober000−621
4763Kulturskolen1766 400029 680
4785Austbø skole16 65119 60011 50015 775
4786Prosjektutgifter idrettsbygg0001
4787St Johannes barnehage0004 324
4791Ishallen barnehage10600125
4793Bjørn farmannsgate 101 2581 00001 584
4794Husabøryggen bofellesskap444700019 685
4807Legionella nytt4 3713 5003 5006 589
4814Kløverenga barnehage1733 7005 700585
4819Tou tilstandsanalyse30 42339 00021 5008 931
4821Kuppelhallen rehabillitering18 29716 49911 00024 382
4822Buøy skole15 22715 70010 3004 488
4824Smiodden skole472002 053
4833Skeiehagen bhg17 57218 00010 00013 770
4836Lassahagen bofellesskap4523 0003 0000
4838Ramsvigtunet sykehjem nytt ventilasjonsanlegg68003 999
4839Tastarustå bofellesskap8390060 262
4844Svømmehall Kvernevik29 46150 00055 0009 444
4845Svømmehall Hundvåg66 95165 00083 00033 060
4850Utstillingshall84 40199 60054 200131 431
4851Driftsbygning botanisk hage000843
4852Emmaus barnehage sør8 08212 00020 0001 347
4853Tastahallen1 0651 000015 758
4870Reparasjon orgel domkirken1 1242 0001 3004
4913Avfallsanlegg ved 4 sykehjem1 4173 6002 0002 186
5003Løkker/baner/skateb/nærm.000200
5006Arbeid for andre0001 213
5015Maskiner gravlundene00500450
5017Kunstinnkjøp40000
6021Vannmålere00083
6059Nord-Sør ks016500
6060Blå Promenade1 223002 549
6327Kloakkrammeplan51300−52
6331Sanering avløp000431
6541Tiltak i sentrum000756
6614Brutt vannforsyning000623
7081Kunstnerisk utsmykking1 05600126
8900Prosjektkostnader til fordeling5401401401 377
9990Generell finansiering1 724000
9991Generell fin. salg av eiendom/råmark42400513
Sum investeringer i anleggsmidler1 011 6811 185 9821 217 2001 181 747
Tabell 9.6 Regnskapsskjema 2B – Investeringsregnskapet
Last ned tabelldata (Excel)

Denne siden ble sist oppdatert 16. March 2015, 10:08.