8.1.6 Helsestasjons- og skolehelsetjeneste

Helsestasjons- og skolehelsetjeneste20102011201220132014
Årsverk helsesøster4242,443,84951,2
Årsverk jordmor666,4576,6
Årsverk psykologer1,92,9333
Årsverk Helsestasjonens familiesenter6,56,56,577
Fødsler*1 9561 9121 8011 8231 747
Gravide til svangerskapskontroll hos jordmor1 3021 2951 2891 3531 417
Konsultasjoner helsestasjon 0-5 åringer40 65745 12444 12344 98445 206
Konsultasjoner skolebarn 6-15 år21 03920 74322 87426 88633 886
Telefonkontakter helsestasjon7 1327 2577 2807 5037 892
Barselgrupper162161134153155
Antall deltakere i barselgrupper1 3651 3361 0451 3011 238
Tverrfaglige samarbeidsmøter347426445472514
Helsestasjonens Familiesenter, antall henvendelser411446473490448
Psykologtjenesten, antall brukere71120189201251
Kvalitet
Dekningsgrad hjembesøk nyfødte39 %42,2 %55,4 %66 %78 %
Andel fullvaksinerte 2 åringer kikhostevaksine91 %96 %94 %95 %95 %
Andel fullvaksinerte 10 klasse MMR vaksine94 %96 %94 %91 %92 %
*Tall basert på fødselsmeldinger mottatt fra Stavanger Universitetssykehus. Basert på bostedsadresse i Stavanger.
Tabell 8.6 Helsestasjons- og skolehelsetjeneste
Last ned tabelldata (Excel)

Denne siden ble sist oppdatert 9. March 2015, 13:41.