8.1.5 Johannes Læringssenter

Johannes læringssenter20102011201220132014
Barnehage
Innføringsbarnehagen på Johannes LæringssenterAntall barn4656565155
Barnehager flerspråklige assistenterAntall barn379419522482400
Grunnskole
Innføringsskolen på Johannes Læringssenter (1-7. trinn)Antall elever203206246274289
Grunnskoler - tospråklig fagundervisning og morsmålsopplæringAntall elever750830784820860
Tospråklig fagopplæring og morsmålsopplæring (Innføringssk.)Antall elever175186243266243
Voksenopplæring
Overgangsordning (timetelling)Deltakere379
Pr. capita-tilskudd (tilskudd over 5 år)Deltakere8781 0161 001928962
Norskopplæring - asylsøkere (oppstart november)Deltakere928618145
Norskopplæring, INTRO-program for Stavanger Deltakere231223234258198
Norskopplæring, INTRO-program fra andre kommunerDeltakere4161596156
Samfunnskunnskap på et språk deltakeren forstår, 50 timerDeltakere582670643640541
Antall språk i samfunnskunnskap – 50 timer Antall språk1515121512
Kvalifiseringsprogr. (inkl. Arbeidstreningsseksj. og Cafe Gummien)Deltakere8067606452
Norskopplæring - betalingsdeltakere på dag og kveldDeltakere1 0871 0891 3041 5521 136
Norskopplæring - nettundervisningDeltakere225417500667919
Oppdragsundervisning - eksterne kursDeltakere- 1648
Grunnskole og språkkl. minoritetsspråklige ungd. (16-25 år), innvandrereDeltakere180175180179238
Grunnskole og språkkl. minoritetsspråklige ungd. (16-25 år), asylsøkereDeltakere20- -
Grunnskole norske voksne Deltakere4421-
Engelsk voksne på dag - norske og minoritetsspråklige Deltakere9018521521622
Engelsk voksne på kveld - norske og minoritetsspråklige Deltakere- - 114415
Spesialundervisning for voksne Deltakere175233183178174
Fagkonsulent innen synKlienter163168144158126
Fagkonsulent innen hørselKlienter356433406445460
Rådgiverkontor for hørselshemmedeKlienter16316015216457
DatahjelpKlienter3928342015
Kvalitet
Antall plasser i mottaksbarnehagen4848484848
Antall timer i gjennomsnitt (1.-7. klassetrinn)3028282828
Antall timer MMO og TFO i gjennomsnitt (1.-7. klasse)*33444
Min. antall timer norskopplæring og samfunnskunnskap300300300300300
Maks. timetall for innvandrere - spor 1-32 7002 7002 7003 0003 000
Maks. timetall for deltakere i introduksjonsprogrammet2 7002 7002 7003 0003 000
(*MMO: morsmålsopplæring, TFO: tospråklig fagopplæring)
Tabell 8.5 Johannes Læringssenter
Last ned tabelldata (Excel)

Denne siden ble sist oppdatert 12. March 2015, 14:42.