8.1.3 Kulturskolen

Kulturskolen20102011201220132014
Netto driftsutgifter pr. deltaker ekskl. korps/kor7 6087 9789 0148 7418 988
Antall elevplasser kulturskolen:3 3823 3513 3843 4733 524
      - Musikk i livets begynnelse101859510192
      - Generell musikkopplæring 2. og 3. klasse585560560566
      - Kulturkarusellen 1. og 2. trinn410
      - Instrumental 1 5721 5631 6711 6661 717
      - Annen musikkopplæring3447402530
      - Dans 590577577773859
      - Bilde / visuell kunst70871058791
      - Drama/teater246233210175167
      - Samspill/kammermusikk18418311068146
      - Skapende skriving16161212
Tabell 8.3 Kulturskolen
Last ned tabelldata (Excel)

Denne siden ble sist oppdatert 9. March 2015, 13:37.