8.1.23 Vann og avløp

Vann og avløpEnhetMål 201420102011201220132014
Fakta
Antall årsverkpr 31.12505049474449
Vannledning-lengdekm635638644647654
Spillvannsledning-lengdekm311318325334336
Fellesavløpsledning-lengdekm262257254253254
Avløpspumpestasjonerantall949498102103
Regnværsoverløpantall3131313030
Kunde/service
Pålegg om utbedring av private anleggantall114113488355
Vannmålere i driftantall2 9983 1503 0953 2173 172
Utskifting av vannmålerantall317 (10%)5840189334200
Antall slamavskillere i driftantall1 8901 888
Tilsyn, jf Plan- og Bygningslovenantall56650
Vaktutrykninger inkl. stasjonsdriftantall634658688768816
Kundehenvendelser vannkvalitet (lukt/smak)antall<10083104
Produksjon - vann
Totale driftsutgifter pr. innbyggerkr782775710753790
Driftsutgift - ekskl. overføring IVARkr420409423460474
Vannkjøp IVAR - enhetskostnadkr/m32,12,281,922,042,16
Vannkjøp IVAR - mengdemill/m³19,221,820,419,218,719,1
Døgnforbruk pr. innbyggerl/døgn406473438406391396
Sanert (fornyet) vannl. i inv. prosjektm6 4705 1914 9165 4413 5114 259
Fornyelsestakt (san./tot.)0/00>=108,27,78,55,46,6
Vannledningsbrudd hovedledningerantall64 (0,1/km)7064695955
Spyling vannledninger inkl. nyanlegg og etter rep.m15 0009 4536 4929 40112 30032 300
Vannkvalitet – bakteriologisk (e.coli)godgodgodgodgodgod
Vannkvalitet - kjemisk/fysisk (ph/farge)godgodgodgodgodgod
Antall utbedrede stikkledninger i offentlig veiantall50135046
Produksjon - avløp
Driftsutgifter pr. innbyggerkr/ innb.1 0691 1391 1951 2561 322
Driftsutgift - ekskl. overføring IVARkr/ innb701696700712780
Avløp levert IVAR - enhetskostnadkr/m32222,422,94
Avløpsmengde levert IVARmill./m32530292924,1
Sanert (fornyet) i inv.prosjekt avløpm5 8716 3146 5767 2873 2603 925
Fornyelsestakt (saneringer / total)0/00>=106,76,110,35,56,7
Spylte avløpsledningerm30 00032 97331 67428 40030 00036 000
Rørinspeksjonm30 00034 66443 32932 00038 80031 000
Strømforbruk pumpestasjoner1 000kr25,226,617,11717,7
Antall skade utbetalinger-kommunalt ansvarantall85468
Avløpsstopp off. ledningsnettantall4046514630
Overløpsmengde (beregnet andel forurensing)%54
Antall Utbedrede stikkledninger i off. veiantall144536
Tabell 8.28 Vann og avløp
Last ned tabelldata (Excel)

Denne siden ble sist oppdatert 9. March 2015, 16:52.