8.1.15 Arbeidstreningsseksjonen

Tiltaksplasser20102011201220132014
Tiltaksplasser - søknader68761148298
LOS- ungdom21 %25 %18 %10 %7 %
LOS for voksne13 %14 %17 %22 %9 %
Arbeidstrening minoritetsspråklige menn13 %14 %19 %31 %15 %
Arbeidstrening minoritetsspråklige kvinner7 %5 %11 %7 %14 %
Oppfølging tiltaksplass (kommunal/privat)16 %
START33 %42 %35 %30 %36 %
Tiltaksplasser antall95108163176190
LOS - ungdom Kommunale tiltak17 %24 %14 %9 %6 %
LOS - for voksne13 %15 %7 %11 %11 %
Arbeidstrening minoritetssspråklige menn23 %17 %12 %13 %13 %
Arbeidstrening minoritetsspråklige kvinner17 %11 %7 %7 %6 %
START23 %33 %31 %17 %42 %
Utplassert i komm/priv virksomhet29 %43 %22 %
Resultat/ Sluttstatus:4540706471
Jobb25 %13 %33 %21 %24 %
Skole4 %2,5 %10 %8 %8 %
Trygd7 %2,5 %9 %8 %3 %
Arbeidsmarkedstiltak33 %35 %10 %17 %26 %
Avklart tilbakeført NAV20 %25 %29 %25 %33 %
Overført annet tiltak i Arbeidstreningsseksjonen4,5 %21 %6 %
Annet11 %22 %4 %0 %0 %
Tabell 8.18 Arbeidstreningsseksjonen - Tiltaksplasser
Last ned tabelldata (Excel)
Jobbverksted20102011201220132014
Antall henvendelser140158178163179
Antall deltakere92105151149123
Antall avsluttet92125151149123
Resultat / sluttstatus
Jobb50 %46 %41 %40 %53 %
Skole4 %6 %3 %6 %7 %
Statlig tiltak0 %2 %7 %7 %5 %
Videreført annet tiltak Arbeidstreningsseksjonen9 %5 %0 %0 %2 %
Tilbakeført innsøkende instans (NAV)23 %21 %20 %34 %22 %
Fremdelse i tiltak28 %12 %11 %
Praksisplasser for funksjonshemmede
Antall personer med PFF - avtale pr 31.123839424544
Søkt VTAO - varig tilrettelagt arbeid i ordinær virksomhet10131-3
Innvilget VTAO - varig tilrettelagt arbeid i ordinær virksomhet712131413
Tabell 8.19 Arbeidstreningsseksjonen - Jobbverksted
Last ned tabelldata (Excel)

Denne siden ble sist oppdatert 9. March 2015, 14:15.