8.1.11 Alders- og sykehjem

Alders- og sykehjem20102011201220132014
Antall sykehjemsplasser pr 31.12.945918967967963
Andel sykehjem korttid20,7 %20 %19,8 %19,820 %
Antall rehabiliteringsplasser totalt inkl Spania3737414141
Antall plasser aldershjem og bofellesskap eldre175175175166*177
Antall dagsenterplasser214235235235245
* rettet opp feilføring, det har kun vært 166 plasser siden 2010
Kvalitet
Andel plasser i enerom89,2 %94,7 %97,7 %98 %97,7 %
Service (pr. 31.12)
Antall aktuelle søkere til:
      sykehjem langtid, inkl rus, demens7681436973
      sykehjem korttid/veksel, ikke rehab, Spania, lindrende8883775467
      dagsenter eldre, inkl økning av dager10075772727
      aldershjem og bofellesskap eldre1741371630
Tabell 8.13 Alders- og sykehjem
Last ned tabelldata (Excel)
Hjemmebaserte tjenester20102011201220132014
Antall mottakere kun hjemmehjelp pr 31.12968910832792781
Antall mottakere hjemmehjelp og hjemmesykepleie 31.121 4011 4541 3641 3381276
Antall mottakere kun hjemmesykepleie 31.121 1611 2271 2711 3431482
Antall oppdrag nattjenesten32 09336 75541 72241 03742 834
Antall omsorgsboliger*347361362367380
Antall bofellesskap356369368414424
* Antall vedtak med iverksatt tjenestetype omsorgsbolig med- og uten innskudd.
Tabell 8.14 Hjemmebaserte tjenester
Last ned tabelldata (Excel)

Denne siden ble sist oppdatert 9. March 2015, 13:52.