8.1.1 Barnehager

Barnehager20102011201220132014
Barn i barnehage (omregnet til heltidsplasser)
0 - 6 år i alt7 7097 7837 8497 8367 554
0 - 3 år kommunale barnehager1 9121 8741 9621 8171 684
0 - 3 år private barnehager9679689971 016981
3 - 6 år kommunale barnehager2 9903 1293 1143 1733 099
3 - 6 år private barnehager1 8401 8121 7761 8301 790
Tilbud til barn med spesielle behov
Styrket barnehagetilbud, antall barn330425468496503
Tilbud i spesielt tilrettelagt avdeling (smågruppe), antall barn4248483940
Spesialpedagogisk hjelp av spesialpedagogisk team, antall barn143264336244285
Barn som har fått innvilget søknad om prioritert barnehageplass
Innvilget søknad om prioritert plass, totalt296491187130199
Helse barn3333291527
Helse familie61122756276
Generell forebygging5101010
Søkt inn av barneverntjenesten2019171915
Språklige minoriteter177307573381
Antall barnehager
Kommunale barnehager/virksomheter, inkl. 2 åpne barnehager78 / 5776 / 5672 / 5872 / 5570/55
Barnehager adm. lagt under skole22111
Private barnehager/virksomheter*, inkl. 5 åpne barnehager55 / 5155 / 51555555
Tabell 8.1 Barnehager
Last ned tabelldata (Excel)

Denne siden ble sist oppdatert 12. March 2015, 14:43.