8.1 Statistikk

8.1.1 Barnehager

Barnehager20102011201220132014
Barn i barnehage (omregnet til heltidsplasser)
0 - 6 år i alt7 7097 7837 8497 8367 554
0 - 3 år kommunale barnehager1 9121 8741 9621 8171 684
0 - 3 år private barnehager9679689971 016981
3 - 6 år kommunale barnehager2 9903 1293 1143 1733 099
3 - 6 år private barnehager1 8401 8121 7761 8301 790
Tilbud til barn med spesielle behov
Styrket barnehagetilbud, antall barn330425468496503
Tilbud i spesielt tilrettelagt avdeling (smågruppe), antall barn4248483940
Spesialpedagogisk hjelp av spesialpedagogisk team, antall barn143264336244285
Barn som har fått innvilget søknad om prioritert barnehageplass
Innvilget søknad om prioritert plass, totalt296491187130199
Helse barn3333291527
Helse familie61122756276
Generell forebygging5101010
Søkt inn av barneverntjenesten2019171915
Språklige minoriteter177307573381
Antall barnehager
Kommunale barnehager/virksomheter, inkl. 2 åpne barnehager78 / 5776 / 5672 / 5872 / 5570/55
Barnehager adm. lagt under skole22111
Private barnehager/virksomheter*, inkl. 5 åpne barnehager55 / 5155 / 51555555
Tabell 8.1 Barnehager
Last ned tabelldata (Excel)

8.1.2 Grunnskole og SFO

Grunnskole og SFO20102011201220132014
Grunnskole
A: Barn skolepliktig alder: 6-15 år15 565 15 585 15 532 15 547 15 605
B: Elever i Stavangerskolen, herav:14 711 14 584 14 507 14 583 14 694
      - Barnetrinn10 116 10 038 10 079 10 242 10 435
      - Ungdomstrinn4 595 4 546 4 428 4 341 4 259
Sum årsverk personale med lederoppgaver116 115 118 128 130
Sum årsverk til undervisning 1 079 1 043 1 087 1 079 1 088
Elever med enkeltvedtak om spesialundervisning etter Opplæringsloven § 5-1 9801 0721 2531 3971 462
Elever med særskilt språkopplæring etter Opplæringsloven § 2-81 014 9061 0301 1981 183
Skolefritidsordning
Barn i SFO4 366 4 3744 4934 7444 756
Barn i SFO med 100% plass3 464 3 4943 4163 8183 813
Dekningsgrader
Andel elever med særskilt språkopplæring etter Opplæringsloven § 2-8 6,9 6,27,18,28,1
Andel elever med spesialundervisning etter Opplæringsloven § 5-1 6,7 7,48,69,69,9
Andel elever 1.-4. trinn med plass i kommunal SFO 75,9 75,775,977,577,6
Produktivitet
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,2 18,618,118,618,6
Tabell 8.2 Grunnskole og SFO
Last ned tabelldata (Excel)

8.1.3 Kulturskolen

Kulturskolen20102011201220132014
Netto driftsutgifter pr. deltaker ekskl. korps/kor7 6087 9789 0148 7418 988
Antall elevplasser kulturskolen:3 3823 3513 3843 4733 524
      - Musikk i livets begynnelse101859510192
      - Generell musikkopplæring 2. og 3. klasse585560560566
      - Kulturkarusellen 1. og 2. trinn410
      - Instrumental 1 5721 5631 6711 6661 717
      - Annen musikkopplæring3447402530
      - Dans 590577577773859
      - Bilde / visuell kunst70871058791
      - Drama/teater246233210175167
      - Samspill/kammermusikk18418311068146
      - Skapende skriving16161212
Tabell 8.3 Kulturskolen
Last ned tabelldata (Excel)

8.1.4 PPT

PPT20102011201220132014
Antall saker barn2 7682 8172 8263 0683 210
Antall saker voksen9991759977
Antall nye saker689789837901812
Antall sakkyndig vurderinger7538029271 0711 099
Antall henvisninger152247202163173
Kvalitet
Antall på venteliste11010111111447
Tilbud systemarbeid
Antall nettverk og konsultasjoner14696226231244
Antall kurs94154665568
Tabell 8.4 PPT
Last ned tabelldata (Excel)

8.1.5 Johannes Læringssenter

Johannes læringssenter20102011201220132014
Barnehage
Innføringsbarnehagen på Johannes LæringssenterAntall barn4656565155
Barnehager flerspråklige assistenterAntall barn379419522482400
Grunnskole
Innføringsskolen på Johannes Læringssenter (1-7. trinn)Antall elever203206246274289
Grunnskoler - tospråklig fagundervisning og morsmålsopplæringAntall elever750830784820860
Tospråklig fagopplæring og morsmålsopplæring (Innføringssk.)Antall elever175186243266243
Voksenopplæring
Overgangsordning (timetelling)Deltakere379
Pr. capita-tilskudd (tilskudd over 5 år)Deltakere8781 0161 001928962
Norskopplæring - asylsøkere (oppstart november)Deltakere928618145
Norskopplæring, INTRO-program for Stavanger Deltakere231223234258198
Norskopplæring, INTRO-program fra andre kommunerDeltakere4161596156
Samfunnskunnskap på et språk deltakeren forstår, 50 timerDeltakere582670643640541
Antall språk i samfunnskunnskap – 50 timer Antall språk1515121512
Kvalifiseringsprogr. (inkl. Arbeidstreningsseksj. og Cafe Gummien)Deltakere8067606452
Norskopplæring - betalingsdeltakere på dag og kveldDeltakere1 0871 0891 3041 5521 136
Norskopplæring - nettundervisningDeltakere225417500667919
Oppdragsundervisning - eksterne kursDeltakere- 1648
Grunnskole og språkkl. minoritetsspråklige ungd. (16-25 år), innvandrereDeltakere180175180179238
Grunnskole og språkkl. minoritetsspråklige ungd. (16-25 år), asylsøkereDeltakere20- -
Grunnskole norske voksne Deltakere4421-
Engelsk voksne på dag - norske og minoritetsspråklige Deltakere9018521521622
Engelsk voksne på kveld - norske og minoritetsspråklige Deltakere- - 114415
Spesialundervisning for voksne Deltakere175233183178174
Fagkonsulent innen synKlienter163168144158126
Fagkonsulent innen hørselKlienter356433406445460
Rådgiverkontor for hørselshemmedeKlienter16316015216457
DatahjelpKlienter3928342015
Kvalitet
Antall plasser i mottaksbarnehagen4848484848
Antall timer i gjennomsnitt (1.-7. klassetrinn)3028282828
Antall timer MMO og TFO i gjennomsnitt (1.-7. klasse)*33444
Min. antall timer norskopplæring og samfunnskunnskap300300300300300
Maks. timetall for innvandrere - spor 1-32 7002 7002 7003 0003 000
Maks. timetall for deltakere i introduksjonsprogrammet2 7002 7002 7003 0003 000
(*MMO: morsmålsopplæring, TFO: tospråklig fagopplæring)
Tabell 8.5 Johannes Læringssenter
Last ned tabelldata (Excel)

8.1.6 Helsestasjons- og skolehelsetjeneste

Helsestasjons- og skolehelsetjeneste20102011201220132014
Årsverk helsesøster4242,443,84951,2
Årsverk jordmor666,4576,6
Årsverk psykologer1,92,9333
Årsverk Helsestasjonens familiesenter6,56,56,577
Fødsler*1 9561 9121 8011 8231 747
Gravide til svangerskapskontroll hos jordmor1 3021 2951 2891 3531 417
Konsultasjoner helsestasjon 0-5 åringer40 65745 12444 12344 98445 206
Konsultasjoner skolebarn 6-15 år21 03920 74322 87426 88633 886
Telefonkontakter helsestasjon7 1327 2577 2807 5037 892
Barselgrupper162161134153155
Antall deltakere i barselgrupper1 3651 3361 0451 3011 238
Tverrfaglige samarbeidsmøter347426445472514
Helsestasjonens Familiesenter, antall henvendelser411446473490448
Psykologtjenesten, antall brukere71120189201251
Kvalitet
Dekningsgrad hjembesøk nyfødte39 %42,2 %55,4 %66 %78 %
Andel fullvaksinerte 2 åringer kikhostevaksine91 %96 %94 %95 %95 %
Andel fullvaksinerte 10 klasse MMR vaksine94 %96 %94 %91 %92 %
*Tall basert på fødselsmeldinger mottatt fra Stavanger Universitetssykehus. Basert på bostedsadresse i Stavanger.
Tabell 8.6 Helsestasjons- og skolehelsetjeneste
Last ned tabelldata (Excel)

8.1.7 Ungdom og fritid

Bydelshus og fritidsklubber Bydel/
senter/
aktivitet
Sum
besøkende
2013
Andel barn
og unge (0-25 år)
2013
%-andel barn
og unge
2013
Sum
besøkende
2014
Andel barn
og unge (0-25 år)
2012
%-andel barn
og unge
2014
Øyahuset Hundvåg36 44113 4133639 82415 97240
Midjord bydelshusStorhaug23 84213 0475432 32219 93561
Madla bydelshusMadla76 04321 3492882 35724 12529,3
Kvernevik bydelshusKvernevik35 25119 9392831 25818 47159
Tasta bydelshusTasta37 94818 7784939 63220 92752,8
Tjensvoll bydelshusTjensvoll 27 80910 6243830 34812 36540,7
Fritid PUHTjensvoll 8 4263 140378 2342 68432,6
Bekkefaret bydelshusHillevåg45 62014 5083245 52016 79836
Gausel bydelshusGausel82 48075 7409294 95675 22679
Ungdommens motorsenterHillevåg6 3485 599884 9364 58593
Metropolis / TeipenSentrum43 00043 00010048 00047 04098
Rock Comp / RUFBydekkende7 719- -4 5564 556100
BakgårdenBydekkende6926921001 5281 528100
Sum besøkende431 619239 829 463 471 264 212
Tabell 8.7 Bydelshus og fritidsklubber
Last ned tabelldata (Excel)
Besøkende Fiks Ferigge ferie (FFF)201220132014
Sommeraktiviteter
Ferieklubb689588570
Sommerleir Vier161166170
Ungdomsleir Vier393827
Rockeskole/filmskole453128
Sommerleir Lundsvågen187195150
Sommerleir Sirdal48020
Aktivitetsuke med svømming1120110
Fotballskole135077
Seiling56025
Rideleir74037
Skateskole28022
Golf76055
Tour de amazing3
Kajakkurs10
Kunstuke/dager27
Sum besøkende Fiks Ferigge Ferie1 9131 0441 331
Tabell 8.8 Fiks Ferigge Ferie (FFF)
Last ned tabelldata (Excel)

8.1.8 Barneverntjenesten

Barneverntjenesten20102011201220132014
Alle barn med tiltak838779883902987
- med hjelpetiltak i hjemmet (KOSTRA 251) pr 31.12.573503545578624
- med tiltak utenfor hjemmet (KOSTRA 252) pr 31.12.265276338324339
Nye meldinger946851831930966
Henleggelsesprosent meldinger28 %38 %26 %18 %25 %
Nye undersøkelsessaker706538613759739
Henleggelsesprosent for undersøkelser50 %47 %41 %41 %53 %
Nye barn med vedtak om tiltak298266301395383
Antall Fylkesnemndsaker4421415360
Antall Midlertidige vedtak godkjent av fylkesnemnda4334534439
Kvalitet
Oversittelser av lovpålagte frister for gjennomføring av undersøkelse40 %24 %27 %30 %
Medhold midlertidige vedtak i fylkesnemnda98 %92 %98 %89 %100 %
Medhold saker i fylkesnemnda86 %92 %89 %81 %90 %
Fordeling etter sakstype pr. 31.12.
Barn som får hjelpetiltak i hjemmet, (KOSTRA 251)68 %65 %62 %64 %63 %
Barn som er plassert utenfor hjemmet (KOSTRA 252)32 %35 %38 %36 %37 %
Tabell 8.9 Barneverntjenesten
Last ned tabelldata (Excel)

8.1.9 Helse- og sosialkontor

Bestillerfunksjon *20102011201220132014
Antall klager til kommunal klagenemd /formannskapet241715
Antall klager Fylkesmannen/Helsetilsynet i Rogaland251926
Tabell 8.10 Bestillerfunksjon
Last ned tabelldata (Excel)

(* Ny organisering i 2012 gjør at det ikke finnes tilsvarende tall for 2011/ 2010.)

BehovsdekningAntall boenheter20102011201220132014
Ventelister
Ordinær kommunal bolig1 61413011712912787
Bolig for personer med ruslidelser Rehabiliteringsseksjonen2527360737971
Bofellesskap PUH1609565736467
Bofellesskap psykiske lidelser1455248565566
Bofellesskap rus og psykiske lidelser2420104413
Bofellesskap fysisk funksjonshemming26884138
Omsorgsbolig med innskudd/BBL915442533930
Omsorgsbolig uten innskudd2924535253028
Dagsenter puh435810168
Dagsenter funksjonshemmede1423214
Brukerstyrte tjenester
Antall personer med omsorgslønn9497988486
Antall personer med personlig assistent2530303939
Koordineringsfunksjon
Antall innvilget individuell plan (IP)718719677457426
Samhandlingsreform
Snitt antall utskr.klare pasienter SUS> 1 dag (tom 2011)18,623
Antall betalingsdøgn SuS (fom 2012)8983281650
Tabell 8.11 Behovsdekning
Last ned tabelldata (Excel)

8.1.10 NAV-kontor

Sosialtjenesten20102011201220132014
Mottakere av sosialhjelp3 1583 1692 9613 1923 228
- Andel under 25 år2424232223
- Andel med sosialhjelp som viktigste kilde livsopphold1917293030
- Andel langtidsmottakere (sosialhjelp over 6 mnd. siste år)3838383738
Nyregistrerte i løpet av året688580518592487
Stønadsmottakere i % av befolkning2,52,52,32,42,5
Utbetalt sosialhjelp (mill. kr. brutto)128,1130,6128,9147,9149,4
Rusvern: Antall brukere dekning av priv institusjon/reise15811099115128
Rusvern: Utbetalt (mill kr) dekning av priv institusjon/reise7,85,34,57,810,8
Midlertidig bolig, utbetalt (mill kr)9,19,514,618,411,9
Midlertidig bolig, antall brukere221222289356313
Antall unge u/25 år på hospits2219212724
Kvalitet
Klagesaker om sosialhjelp oversendt fylkesmannen96130617984
Klagesaker om sosialhjelp avgjort av fylkesmannen8796818575
Andel klagesaker sosialhjelp med medhold8391727770
Service
Gjennomsnittlig ventetid (dager) søknad økonomisk sosialhjelp8,77,48,28,48,8
Tabell 8.12 NAV-kontor
Last ned tabelldata (Excel)

8.1.11 Alders- og sykehjem

Alders- og sykehjem20102011201220132014
Antall sykehjemsplasser pr 31.12.945918967967963
Andel sykehjem korttid20,7 %20 %19,8 %19,820 %
Antall rehabiliteringsplasser totalt inkl Spania3737414141
Antall plasser aldershjem og bofellesskap eldre175175175166*177
Antall dagsenterplasser214235235235245
* rettet opp feilføring, det har kun vært 166 plasser siden 2010
Kvalitet
Andel plasser i enerom89,2 %94,7 %97,7 %98 %97,7 %
Service (pr. 31.12)
Antall aktuelle søkere til:
      sykehjem langtid, inkl rus, demens7681436973
      sykehjem korttid/veksel, ikke rehab, Spania, lindrende8883775467
      dagsenter eldre, inkl økning av dager10075772727
      aldershjem og bofellesskap eldre1741371630
Tabell 8.13 Alders- og sykehjem
Last ned tabelldata (Excel)
Hjemmebaserte tjenester20102011201220132014
Antall mottakere kun hjemmehjelp pr 31.12968910832792781
Antall mottakere hjemmehjelp og hjemmesykepleie 31.121 4011 4541 3641 3381276
Antall mottakere kun hjemmesykepleie 31.121 1611 2271 2711 3431482
Antall oppdrag nattjenesten32 09336 75541 72241 03742 834
Antall omsorgsboliger*347361362367380
Antall bofellesskap356369368414424
* Antall vedtak med iverksatt tjenestetype omsorgsbolig med- og uten innskudd.
Tabell 8.14 Hjemmebaserte tjenester
Last ned tabelldata (Excel)

8.1.12 Stavanger Legevakt

Stavanger Legevakt20102011201220132014
Konsultasjoner totalt44 65241 89840 26641 23143 934
Sykebesøk1 7071 8621 5611 6071 577
Psykiatrisk sykepleier,antall henvendelser2 0031407903308350
Voldtektssaker5668768780
Kvalitet
Klagesaker legevakten totalt64393345
Tilsynssaker fra Helsetilsynet13279
Tabell 8.15 Stavanger Legevakt
Last ned tabelldata (Excel)

8.1.13 Krisesenteret

Krisesenteret20102011201220132014
Kvinnelige beboere146122176178138
Mannlige beboere911182128
Barn1149315514372
Overnattingsdøgn kvinnelige beboere3 7422 7534 6024 5322 810
Overnattingsdøgn mannlige beboere280319484400735
Overnattingsdøgn barn2 4822 0742 8683 0471 672
Dagbrukere209424336685539
Tabell 8.16 Krisesenteret
Last ned tabelldata (Excel)

8.1.14 Rehabiliteringsseksjonen

RehabiliteringsseksjonenAntall plasser20102011201220132014
Botiltak
I alt37
M100 (start okt 12)Belegg956 %70 %86 %
No 1 (start nov 12)Belegg1090 %97 %95 %
L47Belegg1482 %75 %61 %
Opp og levBelegg4100 %100 %100 %
Helsetjenester
Helsestasjon for rusAntall brukere166190211239262
Antall konsultasjoner2 3242 4862 394
LARiSAntall brukere111124108
Antall konsultasjoner13 30013 23014 70113 737
LAR koordineringAntall brukere194211210
Tabell 8.17 Rehabiliteringsseksjonen
Last ned tabelldata (Excel)

8.1.15 Arbeidstreningsseksjonen

Tiltaksplasser20102011201220132014
Tiltaksplasser - søknader68761148298
LOS- ungdom21 %25 %18 %10 %7 %
LOS for voksne13 %14 %17 %22 %9 %
Arbeidstrening minoritetsspråklige menn13 %14 %19 %31 %15 %
Arbeidstrening minoritetsspråklige kvinner7 %5 %11 %7 %14 %
Oppfølging tiltaksplass (kommunal/privat)16 %
START33 %42 %35 %30 %36 %
Tiltaksplasser antall95108163176190
LOS - ungdom Kommunale tiltak17 %24 %14 %9 %6 %
LOS - for voksne13 %15 %7 %11 %11 %
Arbeidstrening minoritetssspråklige menn23 %17 %12 %13 %13 %
Arbeidstrening minoritetsspråklige kvinner17 %11 %7 %7 %6 %
START23 %33 %31 %17 %42 %
Utplassert i komm/priv virksomhet29 %43 %22 %
Resultat/ Sluttstatus:4540706471
Jobb25 %13 %33 %21 %24 %
Skole4 %2,5 %10 %8 %8 %
Trygd7 %2,5 %9 %8 %3 %
Arbeidsmarkedstiltak33 %35 %10 %17 %26 %
Avklart tilbakeført NAV20 %25 %29 %25 %33 %
Overført annet tiltak i Arbeidstreningsseksjonen4,5 %21 %6 %
Annet11 %22 %4 %0 %0 %
Tabell 8.18 Arbeidstreningsseksjonen - Tiltaksplasser
Last ned tabelldata (Excel)
Jobbverksted20102011201220132014
Antall henvendelser140158178163179
Antall deltakere92105151149123
Antall avsluttet92125151149123
Resultat / sluttstatus
Jobb50 %46 %41 %40 %53 %
Skole4 %6 %3 %6 %7 %
Statlig tiltak0 %2 %7 %7 %5 %
Videreført annet tiltak Arbeidstreningsseksjonen9 %5 %0 %0 %2 %
Tilbakeført innsøkende instans (NAV)23 %21 %20 %34 %22 %
Fremdelse i tiltak28 %12 %11 %
Praksisplasser for funksjonshemmede
Antall personer med PFF - avtale pr 31.123839424544
Søkt VTAO - varig tilrettelagt arbeid i ordinær virksomhet10131-3
Innvilget VTAO - varig tilrettelagt arbeid i ordinær virksomhet712131413
Tabell 8.19 Arbeidstreningsseksjonen - Jobbverksted
Last ned tabelldata (Excel)

8.1.16 Dagsenter og avlastning

Dagsenter og avlastning20102011201220132014
Dagtilbud
Antall plasser på dagsentrene4746434656
Antall brukere av dagsentrene7062605982
Antall brukere som har plass 5 dager i uken2119192324
Antall brukere med SFA (skolefriavlastning)1315122215
Antall brukere med SFA i ferier2118152215
Avlastning
Antall plasser i avlastningsbolig2828282828
Antall brukere av avlastningsplassene122132128128127
Antall kriseplasser44444
Antall familier med FPA (foresatt styrt personlig assistent)139131110
Antall brukere med AVF (avlastningsturer)66866
Bolig
Antall plasser i institusjon. Madla barne- og ungdomsboliger1414141414
Antall plasser i bofellesskap1011111111
Tabell 8.20 Dagsenter og avlastning
Last ned tabelldata (Excel)

8.1.17 Tekniske hjemmetjenester

Tekniske hjemmetjenester20102011201220132014
Utleverte hjelpemidler, korttidslager3 3643 3503 5573 5243 268
Utleverte hjelpemidler , hjelpemiddelsentralen16 65518 22715 98515 87314 684
Innhentede hjelpemidler, korttidslager3 3853 3523 1513 2403 014
Innhentede hjelpemidler, hjelpemiddelsentralen6 7978 3767 809-5 511
Uleverte alarmer540544490503492
Innhentede alarmer486496574499497
Reparasjoner korttidslager959845934905639
Betjente brukere, korttidslager4 0454 0023 8183 7983 764
Betjente brukere, hjelpemiddelsentralen2 4672 5792 3602 3532 514
Nye brukere, hjelpemiddelsentralen841835698670737
Tabell 8.21 Tekniske hjemmetjenester
Last ned tabelldata (Excel)

8.1.18 Fysio- og ergoterapitjenesten

Fysio- og ergoterapitjenesten20102011201220132014
Antall årsverk
Ant. årsverk ergoterapi20,521,525,52822,9
Ant årsverk fysioterapi39,540464944,4
Ant. årsverk fysioterapi m/driftsavtale4949535354,1
Antall pasienter
Kommunal ergoterapi i institusjon (inntil 2010 inkl. Haugåstunet rehab.avd)
Ant. pasienter 0 - 17 år31012
Ant. pasienter 18 - 66 år504415229
Ant. pasienter 67 - 79 år9456273530
Ant. pasienter >80 år202110657842
I alt34921110713683
Kommunal ergoterapi utenfor institusjon
Ant. pasienter 0 - 17 år259255244263261
Ant. pasienter 8 - 66 år395344248195181
Ant. pasienter 67 - 79 år168179149139136
Ant. pasienter >80 år316283248182151
I alt1 1381 061889779729
Kommunal fysioterapi i institusjon (inntil 2010 inkl. Haugåstunet rehab.avd)
Ant. pasienter 0 - 17 år54442
Ant. pasienter 18 - 66 år8760343629
Ant. pasienter 67 - 79 år1999862103125
Ant. pasienter >80 år572210229275297
I alt863327349418453
Kommunal fysioterapi utenfor institusjon
Ant. pasienter 0 - 17 år903911792729656
Ant. pasienter 18 - 66 år383361237200171
Ant. pasienter 67 - 79 år182187217221148
Ant. pasienter >80 år337354360332265
I alt1 8051 8131 6061 4821 240
Privat fysioterapi med kommunal avtale*
Ant. pasienter 0 - 17 år555939766904973
Ant. pasienter 18 - 66 år5 1346 4964 3135 5157 971
Ant. pasienter 67 - 79 år1 4291 6041 3331 7872 037
Ant. pasienter >80 år488713472651731
I alt7 5269 7526 8848 85711 712
* 50 av 53,1 avtaleterapeuter leverte inn årsrapport for 2013,
   50,7 av 54,1 avtaleterapeuter leverte inn årsrapport for 2014.
Antall konsultasjoner
Kommunal ergoterapi
Konsultasjoner i virksomhetens lokaler351232318409394
Konsultasjoner ute (skole, barnehage, institusjon, i brukers hjem)2 8382 7493 1462 7682 424
Tverrfaglige møter1 4461 0101 096890679
Helsefremmende/forebyggende400216169159229
Kommunal fysioterapi
Konsultasjoner i virksomheten4 1296 7776 9716 7946 418
Konsultasjoner ute (skole, barnehage, institusjon, i brukers hjem)12 29917 59815 07114 39911 507
Tverrfaglige møter1 3971 3181 5631 2641 221
Helsefremmende/forebyggende1 9221 1531 5151 6071 049
Privat fysioterapi med kommunal avtale
Konsultasjoner i fysioterapeutens lokaler103 59293 92498 348134 215137 269
Konsultasjoner ute (skole, barnehage, i brukers hjem)6 5335 6744 6365 4516 840
Tabell 8.22 Fysio- og ergoterapitjenesten
Last ned tabelldata (Excel)

8.1.19 Stavanger Eiendom

Stavanger eiendom20102011201220132014
Prosjektering bygg
Ferdigstilte byggmill. kr714411853501702
Ferdigstilte selvbyggerboligerantall045514515
Anbudsåpningerantall17212612014679
Innleverte enkeltanbudantall735502420541403
Forvaltning av eiendommer
SkolerAnt / bta. m²53 / 242 94455 / 257 90056 / 74 00056 / 279 93652 / 271 479
Helsebygg*Ant / bta. m²29 / 66 70648 / 130 00040 / 135 00040 / 114 12141 / 114 121
BoligerAnt / bta. m²2 543 / 165 4902 536 / 165 0002 536 / 16 5002 552 / 165 8802 565 / 166 725
IdrettsbyggAnt / bta. m²42 / 65 84442 / 66 80043 / 6 68042 / 62 45939 / 62 255
Kultur- og fritidsbyggAnt / bta. m²37 / 42 47223 / 25 40038 / 26 30038 / 28 27938 / 27 102
BarnehagerAnt / bta. m²82 / 61 03681 / 62 60080 / 61 00080 / 61 30978 / 61 386
Kontor- og foretningsbygg**Ant / bta. m²20 / 53 51824 / 71 60022 / 71 00022 / 80 00021 / 69 992
BeredskapsbyggAnt / bta. m²21 / 25 00022 / 25 00022 / 25 00022 / 25 00022 / 25 000
Andre bygg og grunneiendommerAnt / bta. m²127 / 10 000139 / 15 000162 / 15 000181 / 15 000215 / 20 000
TotaltAnt / bta. m²2 954 / 733 0102 970 / 819 3003 007 / 839 1003 032 / 831 9843 072 / 793 670
*Inklusive helsesentre/OSK-bygg fra 2011, private sykehjem er ikke tatt med i 2012
**Kulturhuset er fra 2011 flyttet til kontor- og forretningsbygg
Tabell 8.23 Stavanger Eiendom
Last ned tabelldata (Excel)

8.1.20 Park og vei

Park og vei20102011201220132014
Vedlikeholdsarealer
Park og drett, totalt i dekar12 73112 85613 00613 81714 092
Vei, totalt i dekar2 5582 5582 5582 5582 558
Vedlikehold av kommunale plasser og veier
Slaghull lappetstk5331 5391 6721 2051 212
Nye skilt oppsattstk182115540103128
Gatesluk tømtstk6 2005 3004 9941 5731 334
Skilt reparertstk791910890532759
Sand/slam fra sluktonn1 84078654125133
Gaterenhold ink sykkelrutertonn4 2006401587691 422
Gatemiljø reparasjonerstk302310498450344
Kvalitet
Gatelyskr/km20 28420 28420 28420 28420 284
Sluk, tømmingkr/stk400450500550550
Gaterenholdkr/innb.7171808080
Dekke - reasfaltering (asfaltprogram)60 83152 40548 52045 75049 560
Dekke - reasfaltering (graveaktivitet)47 56446 431NANANA
Dekke - sprøyting (asfaltprogram)løpemeter9 2900000
Fornyelsestakt reasfaltering, % = m² / total m²%2,92,32,11,92,1
Service
Gravemeldingerstk588586555608634
Gemini meldinger behandlet av Park og vei- veistk395347
Gemini meldinger behandlet av NISstk2 6081 4842 228
* Nytt forvaltningssytem for gravemeldinger ble innført i 2012
og gjør det umulig å hente ut alle tall om gravemeldinger
Parker, friområder, utomhus- og idrettsanlegg
Sikrede lekeplasserstk2532171710
Andre nye lekeplasser til vedlikeholdstk37266
Nyanlegg turveier (m)stk402 186680697
Nye nærmiljøanleggstk45011
Blomster plantet ut i Stavangerstk57 00075 00044 00039 00044 825
Botanisk hage, omviste personerstk1 07014518654732
Stavanger friluftssenter, besøkende personer*stk130 500147 1702 2772 6921 238
Plantekar og amplerstk185158158158162
*Tallet fra og med 2014 er omviste personer.
Tabell 8.24 Park og vei
Last ned tabelldata (Excel)
Park og vei
Type anlegg, område eller utstyrAntall
Barnehager78 stk
Skoler43 stk
Alders- og sykehjem, bofellesskap77 stk
Idrettsparker11 stk
Fotballbaner gress større enn 45x 903 stk
Fotballbaner grus 60 x 1009 stk
Fotballbaner grus 45 x 90 eller mindre12 stk
Fotballbaner kunstgress 45 x 9024 stk
Fotballbaner kunstgressbaner mindre enn 45 x 907 stk
Naturvernområder9 stk
Ballbinger20 stk
Skateanlegg44 stk
Balløkker140 stk
Sandvolly-baner18 stk
Målstenger/ idrettsutstyr1 034 stk
Lekeplass-utstyr2 568 stk
Lekeplasser268 stk
Busker og blomsterfelt361 da
Dyrka mark og gras- bakke, slått av private 1 gang/år gras fjernet387 da
Grasbakke slått 1 gang/år, gras ikke fjernet706 da
Grasbakke, utleid og beitet914 da
Plen1 296 da
Skogsdekket mark7 464 da
Sandbasseng/ kasser78 da
Anlegg og områder totalt1 486 stk
*) Mengden busker og blomsterfelt i 2013 er feil
Tabell 8.25 Park og vei
Last ned tabelldata (Excel)

8.1.21 Idrett

Idrett20102011201220132014
Besøk idrettshaller og anlegg
Gautesete idrettshall96 68099 12498 42596 65497 452
Hetlandshallen197 693227 332224 878222 630223 346
Hundvåghallen A118 331121 457123 547122 002121 628
Hundvåghallen B nye104 013105 230103 548104 580103 980
Kvernevikhallen116 488115 264112 225114 655115008
Stavanger idrettshall213 135230 452235 147237 122236 994
Stavanger svømmehall104 395135 568135 556118 720117 892
Stavanger svømmestadion79 643101 356100 69880 50590 104
Stavanger turnhall129 507135 142135 454132 001133847
Tastahallen192 655101 23050 65446 1220
Tastavarden fjellhall62 35365 47259 54562 34460 123
Tastarustå idrettshall125 295146 352139 545141 012140 503
Storhaug idrettshall89 36896 843102 121101 322100812
Sum1 532 8941 680 8221 621 3431 579 6691 541 689
Tilskudd
Driftstilskudd til idrettslag, kr6 186 0006 336 0006 536 0006 336 0006 575 000
Medlemmer i idrettsorganisasjoner til og med 19 år, kr18 58919 90620 66320689
Tilskudd i kroner per medlem tom. 19 år, kr192176180180
Tabell 8.26 Idrett
Last ned tabelldata (Excel)

8.1.22 Renovasjon

RenovasjonEnhet20092010201220132014
Antall årsverk6,56,56,577
Papir, papptonn8 0728 5698 4257 8507 346
Glasstonn1 3401 4631 3931 1651 373
Farlig avfalltonn292305372508568
Våtorganisk avfall (inkl. hageavfall)tonn13 95013 02513 65014 55413 633
Plast (emballasje)tonn493536666659712
Metallertonn1 3911 4051 4721 7502 744
Elektrisk/elektronisk (EE-)avfalltonn1 9862 8362 9673 0642 900
Tøy og tekstilertonn8348748871 338898
Trevirketonn4 0493 9574 0874 9415 247
Gipstonn369460479
Bildekktonn163
Grovavfall til materialgjenvinningtonn247
Sum gjenvunnet husholdningsavfalltonn35 50233 07134 29536 30236 150
Sum restavfall (forbrenning m/energiutnyttelse)tonn18 39818 38119 93820 47921 400
Sum innsamlet husholdningsavfalltonn50 50151 45254 23356 93257 550
Andel gjenvunnet husholdningsavfall >60%63,9 %64,3 %63,2 %64 %62,8 %
Tallene gjelder husholdningsavfall inkl. Stavangers andel av mottatt avfall
på IVARs gjenvinningsstasjoner, samt EE-avfall levert til butikker.
Tabell 8.27 Renovasjon
Last ned tabelldata (Excel)

8.1.23 Vann og avløp

Vann og avløpEnhetMål 201420102011201220132014
Fakta
Antall årsverkpr 31.12505049474449
Vannledning-lengdekm635638644647654
Spillvannsledning-lengdekm311318325334336
Fellesavløpsledning-lengdekm262257254253254
Avløpspumpestasjonerantall949498102103
Regnværsoverløpantall3131313030
Kunde/service
Pålegg om utbedring av private anleggantall114113488355
Vannmålere i driftantall2 9983 1503 0953 2173 172
Utskifting av vannmålerantall317 (10%)5840189334200
Antall slamavskillere i driftantall1 8901 888
Tilsyn, jf Plan- og Bygningslovenantall56650
Vaktutrykninger inkl. stasjonsdriftantall634658688768816
Kundehenvendelser vannkvalitet (lukt/smak)antall<10083104
Produksjon - vann
Totale driftsutgifter pr. innbyggerkr782775710753790
Driftsutgift - ekskl. overføring IVARkr420409423460474
Vannkjøp IVAR - enhetskostnadkr/m32,12,281,922,042,16
Vannkjøp IVAR - mengdemill/m³19,221,820,419,218,719,1
Døgnforbruk pr. innbyggerl/døgn406473438406391396
Sanert (fornyet) vannl. i inv. prosjektm6 4705 1914 9165 4413 5114 259
Fornyelsestakt (san./tot.)0/00>=108,27,78,55,46,6
Vannledningsbrudd hovedledningerantall64 (0,1/km)7064695955
Spyling vannledninger inkl. nyanlegg og etter rep.m15 0009 4536 4929 40112 30032 300
Vannkvalitet – bakteriologisk (e.coli)godgodgodgodgodgod
Vannkvalitet - kjemisk/fysisk (ph/farge)godgodgodgodgodgod
Antall utbedrede stikkledninger i offentlig veiantall50135046
Produksjon - avløp
Driftsutgifter pr. innbyggerkr/ innb.1 0691 1391 1951 2561 322
Driftsutgift - ekskl. overføring IVARkr/ innb701696700712780
Avløp levert IVAR - enhetskostnadkr/m32222,422,94
Avløpsmengde levert IVARmill./m32530292924,1
Sanert (fornyet) i inv.prosjekt avløpm5 8716 3146 5767 2873 2603 925
Fornyelsestakt (saneringer / total)0/00>=106,76,110,35,56,7
Spylte avløpsledningerm30 00032 97331 67428 40030 00036 000
Rørinspeksjonm30 00034 66443 32932 00038 80031 000
Strømforbruk pumpestasjoner1 000kr25,226,617,11717,7
Antall skade utbetalinger-kommunalt ansvarantall85468
Avløpsstopp off. ledningsnettantall4046514630
Overløpsmengde (beregnet andel forurensing)%54
Antall Utbedrede stikkledninger i off. veiantall144536
Tabell 8.28 Vann og avløp
Last ned tabelldata (Excel)

8.1.24 Kultur og byutvikling

Kultur og byutvikling20102011201220132014
Journalførte saker INN13 31614 26312 65213 03513 433
Journalførte saker UT11 50211 77011 50511 43812 213
Journalførte saker INN BYPLAN1 3711 2591 4701 5501 631
Journalførte saker UT BYPLAN8698109481 0421 034
Tabell 8.29 Kultur og byutvikling
Last ned tabelldata (Excel)

8.1.25 Byggesak

Byggesak20102011201220132014
Antall mottatte byggesaker2 4703 0932 6132 3472 506
Saker behandlet i kommunalstyret5549453857
      - Tilsyn465458813305324
      - Midlertidige brukstillatelser152122185153187
      - Ferdigattester6076008151222992
      - Antall boliger igangsatt781802979901725
Antall boliger fullført4775406501028846
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker2223273641
Tabell 8.30 Byggesak
Last ned tabelldata (Excel)

8.1.26 Personal og organisasjon

Personal og organisasjon20102011201220132014
Kommunenivå
Antall ansatte pr. 31.12. inkl. foretakene9 6609 0188 9939 5309 498
Antall årsverk pr. 31.12. inkl. foretakene7 3087 3517 4057 7607 773
Andel kvinnelige ansatte80,8 %79,8 %81 %81,1 %81 %
Sykefravær7 %7,6 %7,4 %6,9 %7,20 %
Gjennomsnittlig fratredelsesalder (aldersp./AFP) Kommunal landspensjonskasse (KLP)63 år63,7 år64,3 år65,8 år64,9 år
Gjennomsnittlig fratredelsesalder (aldersp./AFP) Statens pensjonskasse (SPK)64,5 år66,1 år65,7 år65,7 år65,6 år
Andel inngåtte senioravtaler per 31.12. (av målgruppen 62-67 år)63 %76 %79 %68 %*69,5 %
Antall AFP per 31.12.279268274231255
* Ny senioravtale fra 1. mars 2013. Endringene i avtalen gjelder for den enkelte ansatte
når ny avtale skal inngås. Det vil derfor være både gammel og ny ordning i en
overgangsperiode frem til 1. mars 2014. Tallene er av den grunn ikke helt sammenlignbare.
Tabell 8.31 Personal og organisasjon
Last ned tabelldata (Excel)

8.1.27 Servicetorget

Servicetorget20102011201220132014
Sentralbord (04005), antall oppringinger156 738140 513122 276126 261109 885
Sentralbord (04005), antall telefonsamtaler besvart127 831109 838108 935111 33790 290
Svarprosent sentralbordet82 %72 %89 %88 %82 %
Svar telefoni innen 30 sek Ny i 201265 %65 %68 %
Svar telefoni innen 60 sek Ny i 201283 %82 %85 %
Elektroniske henvendelser *7 1939 37713 03212 49512 260
Henvendelser via ”Innsyn” etter offentleglova792800*1 5641 030943
Byggekart1 8601 7501 7011 6381 465
Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom225313335236255
Gebyrberegning av regulerings- og delesaker153175174139111
Geminimelding totalt inkl. VOF (Varsle om feil)7 8008 8519 3249 3199 202
Geminimelding behandlet av Servicetorget3 6251 7401 6241 359** 736
Varsle om feil - VOF, meldinger via internett2 3442 9163 1924 346
Tilskudd dagsturer for eldre5626412753
Salg av kart o.a. for KBU - eks. salg med faktura75 00021 60315 0708 3785 580
Salg av bioposer50 50057 15541 38039 77442 133
Salg av søppelsekker75 00093 50381 58985 37642 133
Salg av salgsplasser/standplasser utenom Torgetmangler data64 720110 550153 435115 059
* Sum fra flere mapper. Usikre tall.
Tabell 8.32 Servicetorget
Last ned tabelldata (Excel)

8.1.28 Kommunikasjon, digitale flater

Kommunikasjon, digitale flater2011201220132014
stavanger.kommune.no, unike besøk324 453360 718571 511339 213
Facebook, antall likere1 3001 6083 8976 395
Twitter, antall følgere3307651 4361 960
Instagram, antall følgere320
Tabell 8.33 Kommunikasjon, digitale flater
Last ned tabelldata (Excel)

8.1.29 Fattigdom

Personer under 18 i privathusholdninger med årlig inntekt etter skatt per forbruksenhet, under ulike avstander til medianinntekten. EU- og OECD-skala, etter region, tid og statistikkvariabel

Fattigdom2010201120122013
SkalaEU 60 %OECD 50 %EU 60 %OECD 50 %EU 60 %OECD 50 %EU 60 %OECD 50 %
0106 Fredrikstad12,98,813,89,614,29,914,910,1
0219 Bærum64,26,34,46,84,975
0301 Oslo kommune16,111,916,712,517,112,81813,5
0602 Drammen14,810,21611,216,812,117,812,7
1001 Kristiansand9,26,29,96,510,97,112,58,6
1102 Sandnes6,34,36,54,16,54,46,64,5
1103 Stavanger6,74,47,14,96,94,87,55,2
1201 Bergen8,15,48,75,99,36,210,27
1601 Trondheim7,34,77,24,67,84,98,35,4
1902 Tromsø63,86,74,274,47,34,4
Tabell 8.34 Personer under 18 i privathusholdninger med årlig inntekt etter skatt per forbruksenhet, under ulike avstander til medianinntekten. EU- og OECD-skala, etter region, tid og statistikkvariabel
Last ned tabelldata (Excel)

Personer i privathusholdninger med årlig inntekt etter skatt per forbruksenhet, under ulike avstander til medianinntekten. EU- og OECD-skala, etter region, tid og statistikkvariabel

Fattigdom2010201120122013
SkalaEU 60 %OECD 50 %EU 60 %OECD 50 %EU 60 %OECD 50 %EU 60 %OECD 50 %
0106 Fredrikstad115,311,45,7125,912,45,8
0219 Bærum7,24,37,64,67,84,884,9
0301 Oslo kommune14,58,714,88,914,98,915,59,2
0602 Drammen126,212,66,8157,113,97,5
1001 Kristiansand9,74,610,24,910,95,111,55,8
1102 Sandnes73,57,13,57,13,77,13,6
1103 Stavanger8,44,38,54,58,34,38,44,4
1201 Bergen9,54,79,7510,25,110,55,5
1601 Trondheim9,64,69,84,810,14,810,25
1902 Tromsø8,64,18,94,49,24,494,3
Tabell 8.35 Personer i privathusholdninger med årlig inntekt etter skatt per forbruksenhet, under ulike avstander til medianinntekten. EU- og OECD-skala, etter region, tid og statistikkvariabel
Last ned tabelldata (Excel)

Selve fattigdomsbegrepet er noe uklart. Ofte er det lavinntekt eller inntektsfattigdom som benyttes når omfanget av fattigdom diskuteres. Fattigdom har også andre dimensjoner enn bare inntekt. Noen kan ha inntekt over fattigdomsgrensen men likevel ha dårlig råd. Det finnes også familier som lever et godt liv og har gode levekår tross lave inntekter.

I likhet med andre vestlige land opererer ikke Norge med en offisiell fattigdomsgrense. I regjeringens plan mot fattigdom legges denne definisjon av fattigdom til grunn:

Med fattigdom forstås at personer har så lav inntekt, eventuelt i kombinasjon med høye nødvendige utgifter i forbindelse med sykdom, funksjonshemning mv., at de over lengre tid ikke får dekket grunnleggende velferdsbehov.

Det mest vanlige er å sette fattigdomsgrensen ved en gitt andel av medianinntekten. Medianinntekten er den inntekten som deler befolkningen i to, slik at halvparten tjener over medianinntekten og halvparten tjener under medianinntekten. En slik metode for å sette fattigdomsgrensen viser naturligvis relativ fattigdom. Det er ikke vanlig å benytte grenser for absolutt fattigdom i høyinntektsland.

OECD definerer fattigdomsgrensen ved 50 prosent av medianinntekten, mens EU definerer fattigdomsgrensen som 60 prosent av medianinntekten. OECD og EU vekter i tillegg hustandsmedlemmene ulikt i sine utregningsmetoder. I sum gir EUs metode høyere fattigdomsgrense enn OECDs metode.

Fordelingsutvalget (NOU 2009:10) har valgt å legge hovedvekten på EUs lavinntektsmål. Ved å velge det mest sjenerøse målet har utvalget ønsket å være på den sikre siden i den forstand at beskrivelsen omfatter grupper som kan hevdes å ligge i grenselandet for lavinntekt. Utvalget tar ikke stilling til om ett lavinntektsmål gir et mer treffende bilde enn et annet i levekårsmessig betydning.

Denne siden ble sist oppdatert 27. March 2015, 14:03.