7.5.3 Noter

Note 1 Spesifikasjon av varige driftsmidler

Spesifikasjon av varige driftsmidlerR-2014
Anskaffelseskostnad 1/10
Tilgang3 436 538
Avgang
Akk. Avskrivninger 31/12
Bokført verdi 31/123 436 538
Årets avskrivning
Avskrivningssats10 %
Tabell 7.107 Note 1 Spesifikasjon av varige driftsmidler
Last ned tabelldata (Excel)

Note 2 Akkumulert overskudd

Akkumulert overskuddR-2014
Akkumulert overskudd pr 1.1.20142 847 862
Finansiering av krokbil−2 749 230
Overskudd 20141 291 791
Akkumulert overskudd pr 31.12.20141 390 423
Tabell 7.108 Note 2 Akkumulert overskudd
Last ned tabelldata (Excel)

Note 3 Kapitalkonto

KapitalkontoR-2014
IB0
Anskaffet 20143 436 537
UB3 436 537
Tabell 7.109 Note 3 Kapitalkonto
Last ned tabelldata (Excel)

Note 4 Skyldig arbeidsgiveravgift, feriepenger og skattetrekk

Skyldig arbeidsgiveravgift, feriepenger og skattetrekk R-2014
Skyldig arbeidsgiveravgift55 690
Avsatte feriepenger16 088
Skyldig skattetrekk55 109
126 887
Tabell 7.110 Note 4 Skyldig arbeidsgiveravgift, feriepenger og skattetrekk
Last ned tabelldata (Excel)

Skyldig skattetrekk blir ved hver lønnskjøring overført til engen konto

Denne siden ble sist oppdatert 24. March 2015, 14:28.