6.5 Byggesak

Antall byggesaker har i 2014 vært på et normalt nivå med 2 506 byggesaker. Økningen fra i fjor er på 159 saker. Gjennomsnittlig saksbehandlingstid har vært på 41 dager. Der saksbehandlingstid ikke er spesifikt angitt i lov, er målet en behandlingstid på 4 uker.

Det høye snittet skyldes i hovedsak prosjekt for ikke godkjente leiligheter. Sakene som kom inn i begynnelsen av prosjektet ble utsatt i påvente av politisk og lovmessig avklaring. Sakene lå på vent i over et år og er først behandlet i 2014. Nå behandles nye saker i prosjektet fortløpende etter som de kommer inn. Av de 1655 sakene i prosjektet gjenstår det nå 248 uavklarte saker og 77 søknader om godkjenning som er under bahandling.

Avdelingen har registrert tilsyn i 324 saker, som tilsvarer ca. 13 % av sakene. Dette er under målsetting på 20%, men er over statens anbefaling om tilsyn i 10 % av sakene.

Denne siden ble sist oppdatert 23. March 2015, 19:06.