3.1.1 Finansielle målsettinger

Stavanger kommune har veletablerte finansielle og langsiktige målsettinger for kommunens økonomiske disposisjoner. På kort sikt kan resultatoppnåelsen variere, mens de på lengre sikt må oppnås for å skape en robust og bærekraftig økonomi. Måloppnåelsen i 2014 er lavere enn måltallene i kommunens finansielle strategi. Utfyllende omtale gis i kapittel 3.3.

Finansielle målsettingerMål (langsiktig) Resultat 2014Resultat 2013
Netto driftsresultat i % av driftsinntektene3 %-1,2 %1,9 %
Egenfinansieringsgrad i % av investeringene> 50 %47 %42 %
Gjeldsgrad i % av driftsinntektene< 60 %60 %56 %
Tabell 3.2 Finansielle målsettinger
Last ned tabelldata (Excel)

Denne siden ble sist oppdatert 29. March 2015, 20:24.